Resetowanie profilu zabezpieczeń

17 maja 2024

ID 270603

Jeśli nie jesteś zadowolony z działania profilu bezpieczeństwa, możesz go zresetować do wstępnie zdefiniowanych ustawień. Są to ustawienia zalecane przez ekspertów z Kaspersky i określane podczas tworzenia nowego profilu.

Operacji nie można cofnąć.

Aby zresetować profil zabezpieczeń:

  1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
  2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąProfile zabezpieczeń.

    Sekcja Profile zabezpieczeń zawiera listę profilów zabezpieczeń skonfigurowaną w Kaspersky Endpoint Security Cloud.

  3. Na liście wybierz profil zabezpieczeń, który chcesz zresetować.
  4. W sekcji Audyt profilu zabezpieczeń kliknij przycisk Reset to predefined settings .
  5. W otwartym oknie potwierdzenia kliknij przycisk Reset .

Ustawienia profilu zabezpieczeń zostaną zresetowane do wcześniej zdefiniowanych wartości.

Korzystanie z Kaspersky Security Network jest włączone lub wyłączone w całym obszarze roboczym. Oznacza to, że zresetowanie profilu bezpieczeństwa nie ma wpływu na ustawienia Kaspersky Security Network .

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.