Modyfikowanie reguły dostępu do urządzenia

19 grudnia 2022

ID 123282

W zależności od typu urządzenia, możesz modyfikować różne ustawienia dostępu takie jak listę użytkowników otrzymujących dostęp do urządzenia, terminarz dostępu i dozwolony/zablokowany dostęp.

W celu zmodyfikowania reguły dostępu do urządzenia:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. W lewej części okna, w sekcji Kontrola węzła końcowego wybierz podsekcję Kontrola urządzeń.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia modułu Kontrola urządzeń.

 3. W prawej części okna wybierz zakładkę Rodzaje urządzeń.

  Zakładka Rodzaje urządzeń zawiera reguły dostępu dla wszystkich urządzeń uwzględnionych w klasyfikacji modułu Kontrola urządzeń.

 4. Wybierz regułę dostępu, którą chcesz zmienić.
 5. Kliknij przycisk Modyfikuj. Przycisk jest dostępny jedynie dla typów urządzeń posiadających system plików.

  Zostanie otwarte okno Konfiguracja reguły dostępu do urządzenia.

  Domyślnie reguła dostępu dla urządzenia nadaje wszystkim użytkownikom pełny dostęp do określonego typu urządzeń w dowolnym momencie. Na liście Użytkownicy i / lub grupy użytkowników ta reguła dostępu zawiera grupę Wszystkie. W tabeli Uprawnienia wybranej grupy użytkowników według terminarza dostępu ta reguła dostępu do urządzeń posiada Domyślny terminarz dostępu do urządzeń z uprawnieniami do wykonywania każdego działania na urządzeniach.

 6. Zmodyfikuj ustawienia reguły dostępu do urządzenia:
  1. Wybierz użytkownika i / lub grupę użytkowników z listy Użytkownicy i / lub grupy użytkowników.

   Aby zmodyfikować listę Użytkownicy i / lub grupy użytkowników, użyj przycisków Dodaj, Modyfikuj i Usuń.

  2. W tabeli Uprawnienia wybranej grupy użytkowników według terminarza dostępu skonfiguruj terminarz dostępu do urządzeń dla wybranego użytkownika i / lub grupy użytkowników. W tym celu zaznacz pola obok nazw terminarzy dostępu dla urządzeń, których chcesz użyć w modyfikowanej regule dostępu do urządzenia.

   Aby zmodyfikować listę terminarzy dostępu do urządzeń, użyj przycisków Utwórz, Modyfikuj, Kopiuj i Usuń, dostępnych w tabeli Uprawnienia wybranej grupy użytkowników według terminarza dostępu.

  3. Dla każdego terminarza dostępu do urządzeń używanych w modyfikowanej regule określ działania, które są dozwolone podczas pracy z urządzeniami. W tym celu, w tabeli Uprawnienia wybranej grupy użytkowników według terminarza dostępu zaznacz pola w kolumnach z nazwami żądanych działań.
  4. Kliknij OK.

  Po zmodyfikowaniu domyślnych ustawień reguły dostępu do urządzenia, ustawienie dostępu do typu urządzenia w kolumnie Dostęp w tabeli na zakładce Rodzaje urządzeń jest zmieniana na wartość Ograniczone regułami.

 7. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.