Konfigurowanie dostępu użytkownika do zaufanego urządzenia

19 grudnia 2022

ID 123286

Domyślnie podczas dodawania urządzenia do listy zaufanych urządzeń dostęp do niego jest dozwolony dla wszystkich użytkowników (grupa użytkowników Wszyscy). Możesz skonfigurować dostęp użytkowników (lub grup użytkowników) do zaufanego urządzenia.

W celu skonfigurowania dostępu użytkownika do zaufanego urządzenia:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. W lewej części okna, w sekcji Kontrola węzła końcowego wybierz podsekcję Kontrola urządzeń.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia modułu Kontrola urządzeń.

 3. W prawej części okna wybierz zakładkę Zaufane urządzenia.
 4. Na liście zaufanych urządzeń wybierz urządzenie, dla którego chcesz zmodyfikować reguły dostępu.
 5. Kliknij przycisk Modyfikuj.

  Zostanie otwarte okno Konfiguracja reguły dostępu do zaufanego urządzenia.

 6. Kliknij przycisk Wybierz.

  Zostanie otwarte okno Wybierz Użytkowników lub Grupy z Microsoft Windows.

 7. W oknie Wybierz Użytkowników lub Grupy określ użytkowników i / lub grupy użytkowników, dla których Kaspersky Endpoint Security rozpoznaje wybrane urządzenia jako zaufane.
 8. Kliknij OK.

  Nazwy użytkowników i / lub grup użytkowników, określone w oknie Wybierz użytkowników i / lub grupy użytkowników, są wyświetlane w polu Zezwól użytkownikom i / lub grupom użytkowników okna Konfiguracja reguły dostępu do zaufanego urządzenia.

 9. Kliknij OK.
 10. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.