Tworzenie listy skanowanych obiektów

19 grudnia 2022

ID 123515

W celu wygenerowania listy skanowanych obiektów możesz użyć jednej z następujących metod:

 • W oknie głównym aplikacji, na zakładceOchrona i kontrola
 • Z poziomu okna ustawień aplikacji

  Ta metoda jest dostępna tylko dla zadań Pełne skanowanie i Skanowanie obszarów krytycznych. Lista skanowanych obiektów dla zadania Skanowanie obiektów może zostać utworzona na zakładce Ochrona i kontrola.

W celu utworzenia listy skanowanych obiektów w oknie głównym aplikacji, na zakładce Ochrona i kontrola:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Wybierz zakładkę Ochrona i kontrola.
 3. Kliknij sekcję Zadania.

  Zostanie otwarta sekcja Zadania.

 4. Kliknij nazwę zadania prawym klawiszem myszy i z otwartego menu kontekstowego wybierz Obszar skanowania.

  Zostanie otwarte okno Obszar skanowania.

 5. Jeśli chcesz dodać nowy obiekt do obszaru skanowania:
  1. Kliknij przycisk Dodaj.

   Zostanie otwarte okno Określ obszar skanowania.

  2. Wybierz obiekt i kliknij Dodaj.

   Wszystkie obiekty wybrane w oknie Określ obszar skanowania są wyświetlane na liście Obszar skanowania.

  3. Kliknij OK.
 6. Jeśli chcesz zmienić ścieżkę dostępu do obiektu w obszarze skanowania:
  1. Wybierz obiekt w obszarze skanowania.
  2. Kliknij przycisk Modyfikuj.

   Zostanie otwarte okno Określ obszar skanowania.

  3. Wprowadź nową ścieżkę dostępu do obiektu w obszarze skanowania.
  4. Kliknij OK.
 7. Jeśli chcesz usunąć obiekt z obszaru skanowania:
  1. Wybierz obiekt, który chcesz usunąć z obszaru skanowania.

   W przypadku, gdy chcesz wybrać więcej obiektów, zaznacz je, trzymając wciśnięty klawisz CTRL.

  2. Kliknij przycisk Usuń.

   Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia usunięcia obiektu.

  3. W oknie z potwierdzeniem usunięcia obiektu kliknij Tak.

  Obiekty, które domyślnie znajdują się w obszarze skanowania, nie mogą zostać zmodyfikowane ani usunięte.

 8. Aby wykluczyć obiekt z obszaru skanowania, w oknie Obszar skanowania usuń zaznaczenie z pola znajdującego się obok tego obiektu.

  Obiekt zostaje wykluczony ze skanowania, ale nadal znajduje się na liście w obszarze skanowania.

 9. Kliknij OK.
 10. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

W celu utworzenia listy skanowanych obiektów z poziomu okna ustawień aplikacji:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. W lewej części okna, w sekcji Zadania zaplanowane wybierz podsekcję z nazwą żądanego zadania skanowania: Pełne skanowanie lub Skanowanie obszarów krytycznych.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia wybranego zadania skanowania.

 3. Kliknij przycisk Obszar skanowania.

  Zostanie otwarte okno Obszar skanowania.

 4. Utwórz listę skanowanych obiektów zgodnie z krokami 5-10 poprzedniej instrukcji.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.