Informacje o kluczu

19 grudnia 2022

ID 124700

Klucz to unikalna kombinacja znaków alfanumerycznych. Klucz umożliwia skorzystanie z aplikacji na warunkach określonych w Certyfikacie licencyjnym (typ licencji, okres ważności licencji, ograniczenia licencji).

Certyfikat licencyjny nie jest udostępniany dla kluczy instalowanych z opcją subskrypcji.

Klucz można dodać do aplikacji przy pomocy kodu aktywacyjnego lub pliku klucza.

Możliwe jest dodawanie, modyfikowanie lub usuwanie kluczy. W przypadku naruszenia warunków Umowy licencyjnej, Kaspersky może zablokować klucz. Jeśli klucz został umieszczony na czarnej liście, aby kontynuować korzystanie z aplikacji, należy dodać inny klucz.

Jeśli usunięto klucz dla licencji, która utraciła ważność, funkcjonalność aplikacji będzie niedostępna. Po usunięciu tego klucza nie można dodać go ponownie.

Istnieją dwa typy kluczy: zapasowy i dodatkowy.

Aktywny klucz to klucz, który jest aktualnie używany przez aplikację. Jako aktywny klucz można dodać testowy lub komercyjny klucz licencyjny. Aplikacja może posiadać tylko jeden aktywny klucz.

Dodatkowy klucz to klucz, który daje użytkownikowi prawo do korzystania z aplikacji, chociaż nie jest on aktualnie w użyciu. W momencie wygaśnięcia aktywnego klucza dodatkowy klucz staje się automatycznie aktywny. Dodatkowy klucz może zostać dodany tylko wtedy, gdy jest dostępny aktywny klucz.

Klucz dla licencji testowej może zostać dodany tylko jako klucz aktywny. Nie może być dodany jako klucz dodatkowy. Klucz dla licencji testowej nie może zastąpić aktywnego klucza dla licencji komercyjnej.

Jeśli klucz znajdzie się na czarnej liście, funkcjonalność aplikacji określona przez licencję, zgodnie z którą działa aplikacja, pozostanie dostępna przez osiem dni. Usługa Kaspersky Security Network oraz aktualizacje modułów i baz danych aplikacji są dostępne bez ograniczeń. Aplikacja informuje użytkownika, że klucz znalazł się na czarnej liście. Po ośmiu dniach funkcjonalność aplikacji zostaje ograniczona w takim stopniu, jak w momencie wygaśnięcia licencji: aplikacja dalej działa, ale bez możliwości aktualizacji i z niedostępną usługą Kaspersky Security Network.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.