Informacje o przekazywaniu danych

19 grudnia 2022

ID 127996

Akceptując Umowę licencyjną, wyrażasz zgodę na automatyczne wysyłanie informacji związanych z korzystaniem z produktu, a także informacji dotyczących typu, wersji oraz wersji językowej zainstalowanego programu, unikatowego identyfikatora instalatora programu i typu instalacji oraz danych dotyczących aktywnego i dodatkowego klucza (w tym rodzaju licencji, okresu ważności, daty aktywacji programu i daty wygaśnięcia licencji, liczby stanowisk, bieżącego stanu licencji, wersji protokołu interakcji z serwerem aktywacji).

Jeśli program zostanie aktywowany kodem aktywacyjnym, w celu otrzymania informacji statystycznych dotyczących dystrybucji i użycia produktów Posiadacza licencji, wyrażasz zgodę na automatyczne dostarczenie wersji używanego programu (w tym informacji o zainstalowanych aktualizacjach programu, identyfikatorze instalacji programu, a także informacji o licencjach), wersji systemu operacyjnego i identyfikatorów komponentów programu aktywnych w momencie dostarczania informacji.

Kaspersky chroni otrzymywane informacje zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa oraz zasadami obowiązującymi w Kaspersky.

Kaspersky wykorzystuje zebrane informacje w sposób całkowicie anonimowy i tylko w postaci ogólnych danych statystycznych. Ogólne statystyki są generowane automatycznie przy użyciu oryginalnych informacji i nie zawierają żadnych danych osobistych lub innych poufnych informacji. Zebrane oryginalne informacje są usuwane po zebraniu nowych informacji (raz do roku). Ogólne dane statystyczne są przechowywane cały czas.

Przeczytaj Umowę licencyjną i odwiedź stronę internetową Kaspersky, aby dowiedzieć się więcej o gromadzeniu, przetwarzaniu, przechowywaniu i niszczeniu przez Kaspersky informacji dotyczących korzystania z aplikacji po zaakceptowaniu Umowy licencyjnej i Umowy KSN. Pliki license.txt i ksn.txt zawierają Umowę licencyjną i Umowę KSN i są częścią pakietu dystrybucyjnego programu.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.