Informacje o module Kontrola systemu

19 grudnia 2022

ID 128012

Kontrola systemu zbiera dane o działaniach programów na komputerze i udostępnia te informacje innym modułom w celu lepszej ochrony.

Sygnatury strumieni zachowań (BBS - Behavior Stream Signature)

Sygnatury strumieni zachowań (BSS) (zwane również wzorcami/schematami niebezpiecznej aktywności) zawierają sekwencje działań aplikacji, które Kaspersky Endpoint Security klasyfikuje jako niebezpieczne. Jeśli aktywność aplikacji odpowiada sygnaturze strumienia zachowań, Kaspersky Endpoint Security wykona określone działanie. Funkcjonalność Kaspersky Endpoint Security oparta na sygnaturach strumieni zachowań zapewnia ochronę proaktywną komputera.

Domyślnie, jeśli aktywność aplikacji odpowiada sygnaturze strumienia zachowań, Kontrola systemu przenosi plik wykonywalny tej aplikacji do Kwarantanny.

Cofanie akcji wykonanych przez szkodliwe oprogramowanie

W oparciu o informacje zebrane przez Kontrolę systemu, Kaspersky Endpoint Security może wycofać akcje wykonane w systemie operacyjnym przez szkodliwe oprogramowanie w trakcie leczenia.

Wycofanie działań szkodliwych programów może być zainicjowane przez Ochronę plików lub skanowanie antywirusowe.

Wycofywanie działań szkodliwego oprogramowania oddziałuje na ściśle określony zestaw danych. Nie ma negatywnego wpływu na system operacyjny i integralność danych komputera.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.