Wybieranie trybu Kontroli uruchamiania aplikacji

19 grudnia 2022

ID 128036

W celu wybrania trybu Kontroli uruchamiania aplikacji:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. W lewej części okna, w sekcji Kontrola węzła końcowego wybierz podsekcję Kontrola uruchamiania aplikacji.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia modułu Kontrola uruchamiania aplikacji.

 3. Zaznacz opcję Włącz moduł Kontrola uruchamiania aplikacji, aby umożliwić modyfikację ustawień modułu.
 4. Z listy rozwijalnej Tryb Kontroli uruchamiania aplikacji wybierz jedną z następujących opcji:
  • Czarna lista, jeśli chcesz zezwolić na uruchamianie wszystkich aplikacji, za wyjątkiem aplikacji określonych w regułach blokujących.
  • Biała lista, jeśli chcesz zablokować uruchamianie wszystkich aplikacji, za wyjątkiem aplikacji określonych w regułach zezwalających.

   Jeśli ten tryb zostanie wybrany, domyślnie tworzone są dwie reguły Kontroli uruchamiania aplikacji: Obraz systemu i Zaufane programy aktualizujące. Nie możesz usunąć tych reguł. Ustawienia dla tych reguł nie mogą być modyfikowane. Możesz włączyć lub wyłączyć te reguł, zaznaczając lub odznaczając pola znajdujące się obok ich nazw. Domyślnie, reguła Obraz systemu jest włączona, a reguła Zaufane programy aktualizujące jest wyłączona. Wszyscy użytkownicy mogą uruchamiać aplikacje odpowiadające warunkom wyzwalającym te reguły.

  Wszystkie reguły utworzone przy włączonym tym trybie są zapisywane po zmianie trybu, dzięki czemu reguły będą mogły zostać ponownie użyte. Aby móc korzystać z tych reguł, należy jedynie wybrać odpowiedni tryb na liście Tryb Kontroli uruchamiania aplikacji.

 5. Na liście rozwijanej Akcja wybierz akcję, jaka zostanie wykonana przez moduł, gdy użytkownik spróbuje uruchomić aplikację, która jest blokowana przez reguły Kontroli uruchamiania aplikacji.
 6. Zaznacz pole Monitoruj DLL i sterowniki, jeśli chcesz, aby Kaspersky Endpoint Security monitorował wczytywanie modułów DLL, gdy użytkownicy uruchamiają aplikacje.

  Informacje o module i aplikacji, która wczytała moduł, będą zapisywane w raporcie.

  Jeśli pole jest zaznaczone, sterowniki i moduły DLL są monitorowane przed uruchomieniem Kaspersky Endpoint Security. Aby skonfigurować monitorowanie wszystkich sterowników i modułów DLL przed uruchomieniem aplikacji, po zaznaczeniu pola Monitoruj DLL i sterowniki uruchom ponownie komputer. Jeśli nie możesz uruchomić ponownie komputera, po zaznaczeniu pola Monitoruj DLL i sterowniki możesz załadować sterowniki i moduły DLL podczas działania Kaspersky Endpoint Security. W tej sytuacji monitorowane będą tylko sterowniki i moduły DLL, które są ładowane podczas działania Kaspersky Endpoint Security.

  Podczas monitorowania sterowników i modułów DLL nie jest zalecane korzystanie z reguł Kontroli uruchamiania aplikacji, które zostały utworzone w oparciu o kategorie KL. Określanie kategorii KL (w tym reguł “System operacyjny i jego składniki”) dla sterowników i modułów DLL może działać niepoprawnie. Reguła “System operacyjny i jego składniki” została utworzona domyślnie i nie jest przydzielana podczas uruchamiania sterownika i modułu DLL. Podczas włączania tej funkcji konieczne jest utworzenie oddzielnych reguł zezwalających dla sterowników i modułów DLL. Korzystanie z funkcji Monitoruj DLL i sterowniki, gdy takie reguły zezwalające nie istnieją, mogłoby spowodować niestabilność systemu.

  Zalecamy włączenie ochrony hasłem dla konfiguracji ustawień programu, aby możliwe było wyłączenie reguł zezwalających blokujących uruchomienie krytycznie ważnych sterowników i modułów DLL przy nie wprowadzaniu zmian w ustawieniach profilu Kaspersky Security Center.

 7. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.