Eksportowanie i importowanie listy adresów zasobów sieciowych

19 grudnia 2022

ID 128055

Jeżeli w regule dostępu do zasobu sieciowego utworzyłeś listę adresów zasobów sieciowych, będziesz mógł ją wyeksportować do pliku .txt. Możliwe będzie również zaimportowanie listy z tego pliku, dzięki czemu podczas konfigurowania reguły dostępu nie będzie konieczne tworzenie nowej listy. Opcja eksportowania i importowania listy adresów dostępu do zasobów sieciowych jest użyteczna, gdy, na przykład, tworzysz reguły dostępu z tymi samymi parametrami.

W celu wyeksportowania listy adresów zasobów sieciowych do pliku:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. W lewej części okna, w sekcji Kontrola węzła końcowego wybierz podsekcję Kontrola sieci.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia modułu Kontrola sieci.

 3. Wybierz regułę, której listę adresów zasobów sieciowych chcesz wyeksportować do pliku.
 4. Kliknij przycisk Modyfikuj.

  Zostanie otwarte okno Reguła dostępu do zasobów sieciowych.

 5. Jeżeli nie chcesz eksportować całej listy, ale tylko jej część, wybierz żądane adresy zasobów sieciowych.
 6. Kliknij przycisk Przycisk wc_export znajdujący się z prawej strony pola z listą adresów zasobów sieciowych.

  Zostanie otwarte okno potwierdzenia wykonania akcji.

 7. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeżeli chcesz wyeksportować tylko wybrane pozycje z listy adresów zasobów sieciowych, w oknie potwierdzenia wykonania akcji kliknij przycisk Tak.
  • Jeżeli chcesz wyeksportować wszystkie pozycje z listy adresów zasobów sieciowych, w oknie potwierdzenia wykonania akcji kliknij przycisk Nie.

   Zostanie otwarte standardowe okno Zapisz jako z Microsoft Windows.

 8. W oknie Zapisz jako wybierz plik, do którego chcesz wyeksportować listę adresów zasobów sieciowych. Kliknij przycisk Zapisz.

W celu zaimportowania listy adresów zasobów sieciowych z pliku do reguły:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. W lewej części okna, w sekcji Kontrola węzła końcowego wybierz podsekcję Kontrola sieci.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia modułu Kontrola sieci.

 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeżeli chcesz utworzyć nową regułę dostępu do zasobu sieciowego, kliknij przycisk Dodaj.
  • Wybierz regułę dostępu do zasobu sieciowego, którą chcesz zmienić. Następnie kliknij przycisk Modyfikuj.

  Zostanie otwarte okno Reguła dostępu do zasobów sieciowych.

 4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeżeli tworzysz nową regułę dostępu do zasobu sieciowego, wybierz z listy rozwijalnej Zastosuj dla adresów opcję Dla określonych adresów.
  • Jeżeli modyfikujesz regułę dostępu do zasobu sieciowego, przejdź do kroku 5 niniejszej instrukcji.
 5. Kliknij przycisk Przycisk wc_import znajdujący się z prawej strony pola z listą adresów zasobów sieciowych.

  Jeżeli tworzysz nową regułę, zostanie otwarte standardowe okno Otwórz plik z Microsoft Windows.

  Jeżeli modyfikujesz regułę, zostanie otwarte okno żądające potwierdzenia akcji.

 6. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeżeli modyfikujesz nową regułę dostępu do zasobu sieciowego, przejdź do kroku 7 niniejszej instrukcji.
  • Jeżeli modyfikujesz regułę dostępu do zasobu sieciowego, w oknie potwierdzenia wykonania akcji wykonaj jedną z następujących czynności:
   • Jeżeli pozycje importowane z listy adresów zasobów sieciowych mają zostać dodane do już istniejącej listy, kliknij przycisk Tak.
   • Jeżeli chcesz usunąć pozycje z listy adresów zasobów sieciowych i dodać te importowane, kliknij przycisk Nie.

  Zostanie otwarte okno Otwórz plik z Microsoft Windows.

 7. W oknie Otwórz plik wybierz plik z listą adresów zasobów sieciowych, która ma zostać zaimportowana.
 8. Kliknij przycisk Otwórz.
 9. W oknie Reguła dostępu do zasobów sieciowych kliknij OK.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.