Uzyskiwanie dostępu do zaszyfrowanych urządzeń z poziomu interfejsu aplikacji

19 grudnia 2022

ID 128092

Instrukcje te są przeznaczone dla użytkowników komputerów klienckich z zainstalowanym Kaspersky Endpoint Security.

W celu uzyskania dostępu do zaszyfrowanych urządzeń z poziomu interfejsu aplikacji:

 1. Podejmij próbę uzyskania dostępu do zaszyfrowanego urządzenia, którego potrzebujesz.

  Zostanie otwarte okno Dostęp do danych jest zablokowany.

 2. Wyślij do administratora firmowej sieci LAN plik żądania dostępu z rozszerzeniem kesdc dla zaszyfrowanego urządzenia. W tym celu wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wysłać do administratora firmowej sieci LAN wiadomość e-mail z wygenerowanym plikiem żądania dostępu do zaszyfrowanego urządzenia, kliknij przycisk Wyślij przez e-mail.
  • Aby zapisać plik żądania dostępu do zaszyfrowanego urządzenia i dostarczyć go do administratora firmowej sieci LAN za pomocą innej metody, kliknij przycisk Zapisz.

  Jeśli zamknąłeś okno Dostęp do danych jest zablokowany bez zapisania pliku żądania dostępu lub bez wysłania pliku do administratora firmowej sieci LAN, możesz to zrobić w każdej chwili, w oknie Zdarzenia, na zakładce Stan dostępu do plików oraz urządzeń. Aby otworzyć to okno, w oknie głównym aplikacji kliknij przycisk main_notification.

 3. Pobierz i zapisz plik klucza dostępu do zaszyfrowanego urządzenia, który został utworzony i dostarczony przez administratora firmowej sieci LAN.
 4. W celu zastosowania pliku klucza dostępu do zaszyfrowanego urządzenia użyj jednej z następujących metod:
  • W dowolnym menedżerze plików odszukaj plik klucza dostępu do zaszyfrowanego urządzenia i kliknij go dwukrotnie, aby go otworzyć.
  • Wykonaj następujące czynności:
   1. Otwórz okno główne Kaspersky Endpoint Security.
   2. Kliknij przycisk main_notification, aby otworzyć okno Zdarzenia.
   3. Wybierz zakładkę Stan dostępu do plików oraz urządzeń.

    Na tej zakładce znajduje się lista wszystkich zgłoszeń dostępu do zaszyfrowanych plików i urządzeń.

   4. Wybierz zgłoszenie, dla którego otrzymałeś plik klucza dostępu do zaszyfrowanego urządzenia.
   5. Aby wczytać otrzymany plik klucza dostępu do zaszyfrowanego urządzenia, kliknij Przeglądaj.

    Zostanie otwarte standardowe okno Wybierz plik klucza dostępu w Microsoft Windows.

   6. W standardowym oknie Wybierz plik klucza dostępu z Microsoft Windows wybierz plik z rozszerzeniem kesdr dostarczony przez administratora i nazwę odpowiadającą nazwie pliku żądania dostępu do zaszyfrowanego urządzenia.
   7. Kliknij przycisk Otwórz.
   8. W oknie Stan dostępu do plików oraz urządzeń kliknij OK.

Program Kaspersky Endpoint Security umożliwi dostęp do zaszyfrowanego urządzenia.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.