Zasady zarządzania raportami

19 grudnia 2022

ID 128115

W raporcie zapisywane są informacje o działaniu każdego modułu programu Kaspersky Endpoint Security, wykonaniu każdego zadania skanowania, zadania aktualizacji, zadaia kontroli integralności oraz zadania wykrywania luk, a także o ogólnym działaniu aplikacji.

Dane są przedstawione w raporcie w formie tabeli zawierającej listę zdarzeń. Każdy wiersz tabeli zawiera informacje o oddzielnym zdarzeniu. Atrybuty zdarzenia są zlokalizowane w kolumnach tabeli. Niektóre kolumny zawierają zagnieżdżone kolumny z dodatkowymi atrybutami. Aby wyświetlić dodatkowe atrybuty, należy kliknąć przycisk open_column.bmp znajdujący się obok nazwy wykresu. Zdarzenia zapisywane podczas działania różnych komponentów lub zadań posiadają różne zestawy atrybutów.

Dostępne są następujące raporty:

 • Raport Audyt systemu. Zawiera informacje o zdarzeniach występujących podczas interakcji pomiędzy użytkownikiem i aplikacją oraz o zdarzeniach występujących w trakcie działania aplikacji w ogóle, gdy nie są związane z żadnym konkretnym modułem lub zadaniem Kaspersky Endpoint Security.
 • Raport Wszystkie składniki ochrony. Zawiera informacje o zdarzeniach zapisywanych podczas działania następujących modułów Kaspersky Endpoint Security:
  • Ochrona plików
  • Ochrona poczty.
  • Ochrona WWW.
  • Ochrona komunikatorów.
  • Kontrola systemu.
  • Zapora sieciowa.
  • Blokowanie ataków sieciowych.
  • Ochrona przed atakami BadUSB
 • Raport z działania modułu lub wykonania zadania programu Kaspersky Endpoint Security.
 • Raport Szyfrowanie. Zawiera informacje o zdarzeniach występujących podczas szyfrowania i deszyfrowania danych.

W raportach używane są następujące priorytety zdarzeń:

 • Zdarzenia informacyjne. Ikona inquiry_event.bmp. Typowe zdarzenia nie zawierające istotnych informacji.
 • Ważne zdarzenia. Ikona important_event.bmp. Zdarzenia wymagające uwagi użytkownika, ponieważ odzwierciedlają istotną sytuację związaną z działaniem Kaspersky Endpoint Security.
 • Zdarzenia krytyczne. Ikona critical_event.bmp. Zdarzenia posiadające charakter krytyczny i wskazujące na problemy z działaniem Kaspersky Endpoint Security lub luki w ochronie komputera użytkownika.

W celu wygodnego zarządzania raportami możesz zmodyfikować wyświetlanie danych na ekranie w następujące sposoby:

 • Filtrować listę zdarzeń według różnych kryteriów.
 • Użyć opcji wyszukiwania określonych zdarzeń.
 • Przejrzeć wybrane zdarzenie w oddzielnej sekcji.
 • Sortować listę zdarzeń według każdej kolumny raportu.
 • Wyświetlać i ukrywać zdarzenia grupowane przez filtr zdarzeń.
 • Zmienić kolejność i rozmieszczenie kolumn wyświetlanych w raporcie.

W razie konieczności możesz zapisać wygenerowany raport do pliku.

Możesz również usunąć raport z informacjami z działania komponentów i zadań programu Kaspersky Endpoint Security, które są połączone w grupy. Kaspersky Endpoint Security usunie wszystkie wpisy z wybranych raportów, począwszy od najwcześniejszych wpisów, aż do najnowszych.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.