Tworzenie wykluczenia ze skanowania

19 grudnia 2022

ID 128138

Kaspersky Endpoint Security nie przeskanuje obiektu, jeśli dysk lub folder go zawierający znajduje się w obszarze skanowania w momencie uruchomienia jednego z zadań skanowania. Wykluczenie ze skanowania nie jest stosowane, gdy dla danego obiektu uruchomione zostało skanowanie obiektów.

W celu utworzenia wykluczenia ze skanowania:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. Wybierz sekcję Ochrona antywirusowa znajdującą się po lewej stronie.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia ochrony antywirusowej.

 3. W sekcji Wykluczenia ze skanowania i zaufane aplikacje kliknij przycisk Ustawienia.

  Zostanie otwarte okno Strefa zaufana na zakładce Wykluczenia ze skanowania.

 4. Kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarte okno Wykluczenie ze skanowania. W tym oknie możesz utworzyć wykluczenie ze skanowania przy użyciu jednego lub kilku kryteriów z sekcji Właściwości.

 5. W celu wykluczenia pliku lub folderu ze skanowania:
  1. W sekcji Właściwości zaznacz pole Plik lub folder.
  2. Kliknij odnośnik wybierz plik lub folder w sekcji Opis wykluczenia ze skanowania, aby otworzyć okno Nazwa pliku lub folderu.
  3. Wprowadź nazwę pliku lub folderu bądź maskę nazwy pliku lub folderu, albo wybierz plik lub folder w drzewie folderów, klikając Przeglądaj.

   W masce nazwy pliku lub folderu możesz użyć gwiazdki (*) zamiast dowolnego zestawu znaków.

   Na przykład, możesz użyć masek w celu dodania następujących ścieżek:

   • Ścieżki do plików znajdujących się w dowolnym folderze:
    • Maska „*.exe” będzie zawierała wszystkie ścieżki do plików, które posiadają rozszerzenie EXE.
    • Maska „test” będzie zawierała wszystkie ścieżki do plików o nazwie „test”.
   • Ścieżki do plików znajdujących się w określonym folderze:
    • Maska „C:\dir\*.*” będzie zawierała wszystkie ścieżki do plików znajdujących się w folderze C:\dir\, ale nie w podfolderach C:\dir\.
    • Maska „C:\dir\*” będzie zawierała wszystkie ścieżki do plików znajdujących się w folderze C:\dir\, ale nie w podfolderach C:\dir\.
    • Maska „C:\dir\” będzie zawierała wszystkie ścieżki do plików znajdujących się w folderze C:\dir\, ale nie w podfolderach C:\dir\.
    • Maska „C:\dir\*.exe” będzie zawierała wszystkie ścieżki do plików z rozszerzeniem EXE, znajdujących się w folderze C:\dir\, ale nie w podfolderach C:\dir\.
    • Maska „C:\dir\test” będzie zawierała wszystkie ścieżki do plików o nazwie „test” znajdujących się w folderze C:\dir\, ale nie w podfolderach C:\dir\.
    • Maska „C:\dir\*\test” będzie zawierała wszystkie ścieżki do plików o nazwie „test” znajdujących się w folderze C:\dir\ i w podfolderach C:\dir\.
   • Ścieżki do plików znajdujących się we wszystkich folderach z określoną nazwą:
    • Maska „dir\*.*” będzie zawierała wszystkie ścieżki do plików w folderach o nazwie „dir”, ale nie w podfolderach tych folderów.
    • Maska „dir\*” będzie zawierała wszystkie ścieżki do plików w folderach o nazwie „dir”, ale nie w podfolderach tych folderów.
    • Maska „dir\” będzie zawierała wszystkie ścieżki do plików w folderach o nazwie „dir”, ale nie w podfolderach tych folderów.
    • Maska „dir\*.exe” będzie zawierała wszystkie ścieżki do plików z rozszerzeniem EXE, znajdujących się w folderach o nazwie „dir”, ale nie w podfolderach tych folderów.
    • Maska „dir\test” będzie zawierała wszystkie ścieżki do plików o nazwie „test”, znajdujących się w folderach o nazwie „dir”, ale nie w podfolderach tych folderów.
  4. W oknie Nazwa pliku lub folderu kliknij OK.

   Odnośnik do dodanego pliku lub folderu pojawi się w oknie Wykluczenie ze skanowania, w sekcji Opis wykluczenia ze skanowania.

 6. W celu wykluczenia obiektów o określonej nazwie ze skanowania:
  1. W sekcji Właściwości zaznacz pole Nazwa obiektu.
  2. Kliknij odnośnik wprowadź nazwę obiektu w sekcji Opis wykluczenia ze skanowania, aby otworzyć okno Nazwa obiektu
  3. Wprowadź nazwę obiektu lub maskę nazwy zgodnie z klasyfikacją Encyklopedii wirusów Kaspersky:
  4. Kliknij przycisk OK w oknie Nazwa obiektu.

   Odnośnik do dodanej nazwy obiektu pojawi się w oknie Wykluczenie ze skanowania, w sekcji Opis wykluczenia ze skanowania.

 7. Jeśli to konieczne, w polu Komentarz wprowadź krótki komentarz dotyczący tworzonego wykluczenia ze skanowania.
 8. Wskaż moduły programu Kaspersky Endpoint Security, które będą używać wykluczenia ze skanowania:
  1. Po kliknięcie odnośnika dowolne w sekcji Opis wykluczenia ze skanowania, zostanie aktywowany odnośnik wybierz moduły.
  2. Kliknięcie odnośnika wybierz moduły otwiera okno Składniki ochrony
  3. Zaznacz pola obok komponentów, do których mają być stosowane wykluczenia ze skanowania.
  4. W oknie Składniki ochrony kliknij ОК.

  W przypadku określenia komponentów w ustawieniach wykluczenia ze skanowania, to wykluczenie będzie stosowane tylko podczas skanowania przez te moduły programu Kaspersky Endpoint Security.

  W przypadku, gdy komponenty nie zostaną określone w ustawieniach wykluczenia ze skanowania, to wykluczenie będzie stosowane podczas skanowania przez wszystkie moduły programu Kaspersky Endpoint Security.

 9. W oknie Wykluczenie ze skanowania kliknij OK.

  Dodane wykluczenie ze skanowania pojawi się na zakładce Wykluczenia ze skanowania okna Strefa zaufana. Skonfigurowane ustawienia tego wykluczenia pojawią się w sekcji Opis wykluczenia ze skanowania.

 10. W oknie Strefa zaufana kliknij OK.
 11. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.