Informacje o zadaniach dla Kaspersky Endpoint Security

19 grudnia 2022

ID 128155

Kaspersky Security Center kontroluje aktywność aplikacji Kaspersky na komputerach klienckich za pomocą zadań. Zadania wykonują główne funkcje administracyjne, takie jak instalacja klucza, skanowanie komputera, a także aktualizacja baz danych i modułów aplikacji.

Możesz utworzyć następujące typy zadań do zarządzania Kaspersky Endpoint Security poprzez Kaspersky Security Center:

 • Zadania lokalne konfigurowane dla każdego komputera klienckiego oddzielnie.
 • Zadania grupowe konfigurowane dla komputerów klienckich w grupach administracyjnych.
 • Zadania dla zbioru komputerów, które nie należą do grup administracyjnych.

  Zadania dla zbioru komputerów spoza grup administracyjnych odnoszą się tylko do komputerów klienckich określonych w ustawieniach zadania. Jeżeli nowe komputery klienckie zostaną dodane do zbioru komputerów, dla którego konfigurowane jest zadanie, zadanie to nie będzie stosowane dla tych nowych komputerów. Aby zadanie było stosowane dla tych komputerów, utwórz nowe zadanie lub zmodyfikuj ustawienia istniejącego zadania.

W celu zdalnego zarządzania Kaspersky Endpoint Security możesz użyć następujących zadań:

 • Dodaj klucz. Kaspersky Endpoint Security dodaje klucz do aktywacji aplikacji, w tym klucz zapasowy.
 • Zmiana składników aplikacji. Kaspersky Endpoint Security instaluje lub usuwa komponenty na komputerach klienckich zgodnie z listą komponentów określonych w ustawieniach zadania.
 • Inwentaryzacja. Kaspersky Endpoint Security zbiera informacje o wszystkich plikach wykonywalnych aplikacji, które są przechowywane na komputerach.

  Możesz włączyć inwentaryzację modułów DLL i plików skryptu. W tym przypadku Kaspersky Security Center pobierze informacje o modułach DLL załadowanych na komputerze z zainstalowanym programem Kaspersky Endpoint Security oraz o plikach zawierających skrypty.

  Włączenie inwentaryzacji modułów DLL i plików skryptu znacząco zwiększa czas dostępu zadania inwentaryzacji oraz rozmiar bazy danych.

 • Aktualizacja. Kaspersky Endpoint Security aktualizuje bazy danych i moduły zgodnie ze skonfigurowanymi ustawieniami aktualizacji.
 • Wycofywanie. Kaspersky Endpoint Security wycofuje ostatnią aktualizację baz danych i modułów.
 • Skanowanie antywirusowe. Kaspersky Endpoint Security skanuje obszary komputera, określone w ustawieniach zadania, w poszukiwaniu wirusów i innych zagrożeń.
 • Sprawdzanie połączenia z KSN. Kaspersky Endpoint Security wysyła zapytanie o dostępność serwerów KSN i aktualizuje stan połączenia z KSN.
 • Sprawdzanie integralności. Kaspersky Endpoint Security pobiera dane o zestawie modułów aplikacji zainstalowanych na komputerze klienckim i skanuje podpis cyfrowy każdego modułu.
 • Zarządzanie kontami Agenta autoryzacji. Kaspersky Endpoint Security generuje polecenia dezinstalacji, dodawania lub modyfikacji kont Agenta autoryzacji.

Na zadaniach możesz wykonać następujące akcje:

 • Uruchomić, zatrzymać, wstrzymać i wznowić zadania.
 • Utwórz nowe zadania.
 • Zmodyfikować ustawienia zadania.

Uprawnienia dostępu do ustawień zadań Kaspersky Endpoint Security (odczyt, zapis, wykonanie) są definiowane dla każdego użytkownika, który posiada dostęp do Serwera administracyjnego Kaspersky Security Center, poprzez ustawienia dostępu do obszarów funkcyjnych Kaspersky Endpoint Security. Aby skonfigurować dostęp do obszarów funkcyjnych Kaspersky Endpoint Security, przejdź do sekcji Bezpieczeństwo okna właściwości Serwera administracyjnego Kaspersky Security Center.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.