Modyfikowanie ustawień zadania

19 grudnia 2022

ID 128158

W celu zmodyfikowania ustawień zadania lokalnego:

 1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 2. W folderze Zarządzane urządzenia z drzewa Konsoli administracyjnej otwórz folder grupy administracyjnej, do której należą wybrane komputery klienckie.
 3. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Urządzenia.
 4. Wybierz komputer, dla którego chcesz skonfigurować ustawienia aplikacji.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy komputer kliencki, aby wyświetlić jego menu kontekstowe, z którego wybierz Właściwości.

  Zostanie otwarte okno właściwości komputera klienckiego.

 6. Wybierz sekcję Zadania.

  W prawej części okna pojawi się lista zadań lokalnych.

 7. Z listy zadań lokalnych wybierz żądane zadanie lokalne.
 8. Otwórz okno Właściwości: <Nazwa profilu> za pomocą jednej z następujących metod:
  • Z otwartego menu kontekstowego profilu wybierz Właściwości.
  • Kliknij odnośnik Konfiguruj profil znajdujący się w prawej części obszaru roboczego Konsoli administracyjnej.
 9. W oknie Właściwości:<Nazwa zadania lokalnego> wybierz sekcję Ustawienia.
 10. Zmodyfikuj ustawienia lokalnego zadania.
 11. Aby zapisać zmiany, w oknie Właściwości: <Nazwa zadania lokalnego> kliknij OK.
 12. Aby zapisać zmiany, w oknie Właściwości: <Nazwa komputera> kliknij OK.

W celu zmodyfikowania ustawień zadania grupowego:

 1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 2. W folderze Zarządzane urządzenia otwórz folder z nazwą odpowiedniej grupy administracyjnej.
 3. Wybierz zakładkę Zadania w obszarze roboczym.

  Zadania grupowe są wyświetlane w obszarze roboczym Konsoli administracyjnej.

 4. Wybierz żądane zadanie grupowe.
 5. Otwórz okno Właściwości: <Nazwa profilu> za pomocą jednej z następujących metod:
  • Z otwartego menu kontekstowego profilu wybierz Właściwości.
  • Kliknij odnośnik Konfiguruj profil znajdujący się w prawej części obszaru roboczego Konsoli administracyjnej.
 6. W oknie Właściwości: <Nazwa zadania grupowego> wybierz sekcję Ustawienia.
 7. Zmodyfikuj ustawienia zadania grupowego.
 8. Aby zapisać zmiany, w oknie Właściwości: <Nazwa zadania grupowego> kliknij OK.

W celu zmodyfikowania ustawień zadania dla wyboru komputerów:

 1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 2. W folderze Zadania drzewa Konsoli administracyjnej wybierz zadanie dla wyboru komputerów, którego ustawienia chcesz zmodyfikować.
 3. Otwórz okno Właściwości: <Nazwa profilu> za pomocą jednej z następujących metod:
  • Z otwartego menu kontekstowego profilu wybierz Właściwości.
  • Kliknij odnośnik Konfiguruj profil znajdujący się w prawej części obszaru roboczego Konsoli administracyjnej.
 4. W oknie Właściwości: <Nazwa zadania dla wyboru komputerów> wybierz sekcję Ustawienia.
 5. Zmodyfikuj ustawienia dla wyboru komputerów.
 6. Aby zapisać zmiany, w oknie Właściwości: <Nazwa zadania dla wyboru komputerów> kliknij OK.

Z wyjątkiem sekcji Ustawień, wszystkie sekcje w oknie właściwości zadania są identyczne jak te w Kaspersky Security Center. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w Podręczniku administratora Kaspersky Security Center. Sekcja Ustawienia zawiera określone ustawienia Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows. Jej zawartość zależy od wybranego zadania lub typu zadania.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.