Informacje o profilach

19 grudnia 2022

ID 128160

Istnieje możliwość wykorzystania profili do wprowadzenia identycznych ustawień programu Kaspersky Endpoint Security na wszystkich komputerach klienckich należących do grupy administracyjnej.

Możesz lokalnie zmienić wartości ustawień, określone przez profil dla pojedynczych komputerów w grupie administracyjnej, przy użyciu Kaspersky Endpoint Security. Możesz lokalnie zmienić tylko te ustawienia, których modyfikacja nie jest zablokowana przez profil.

Możliwość zmodyfikowania ustawień aplikacji na komputerze klienckim jest determinowana przez stan "blokady" ustawienia w profilu:

 • Jeśli ustawienie jest "zablokowane" (sc_changes locked), nie możesz lokalnie zmodyfikować wartości tego ustawienia. Wartość ustawienia określona przez profil jest używana dla wszystkich komputerów klienckich w obrębie grupy administracyjnej.
 • W przypadku, gdy ustawienie jest "odblokowane" (sc_changes locked), można je lokalnie modyfikować. Lokalnie skonfigurowane ustawienie jest stosowane do wszystkich komputerów klienckich w obrębie grupy administracyjnej. Ustawienie narzucone przez profil nie jest stosowane.

Po pierwszym zastosowaniu profilu, ustawienia lokalne zostają zmienione na zgodne z profilem.

Uprawnienia dostępu do ustawień profilu (odczyt, zapis, wykonanie) są definiowane dla każdego użytkownika, który posiada dostęp do Serwera administracyjnego Kaspersky Security Center, oraz oddzielnie dla każdego obszaru funkcyjnego Kaspersky Endpoint Security. Aby skonfigurować uprawnienia dostępu do ustawień profilu, przejdź do sekcji Bezpieczeństwo okna właściwości Serwera administracyjnego Kaspersky Security Center.

Rozróżnić można następujące obszary funkcyjne Kaspersky Endpoint Security:

 • Ochrona antywirusowa. Ten obszar funkcyjny zawiera Ochronę plików, Ochronę poczty, Ochronę WWW, Ochronę komunikatorów, Wykrywanie luk oraz zadania skanowania.
 • Kontrola uruchamiania aplikacji. Ten obszar funkcyjny zawiera komponent Kontrola uruchamiania aplikacji.
 • Kontrola urządzeń. Ten obszar funkcyjny zawiera moduł Kontrola urządzeń.
 • Szyfrowanie. Ten obszar funkcyjny zawiera moduły szyfrujące foldery, pliki i dyski twarde.
 • Strefa zaufana. Obszar funkcyjny zawiera Strefę zaufaną.
 • Kontrola sieci. Ten obszar funkcyjny zawiera moduł Kontrola sieci.
 • Ochrona przed wniknięciem. Ten obszar funkcyjny zawiera Monitor aktywności aplikacji, Monitor wykrywania luk, Zaporę sieciową, Blokowanie ataków sieciowych oraz Kontrolę uprawnień aplikacji.
 • Podstawowa funkcjonalność. Ten obszar funkcyjny zawiera ogólne ustawienia aplikacji, które nie zostały określone dla innych obszarów funkcyjnych, czyli: licencjonowanie, ustawienia KSN, zadania inwentaryzacji, zadania aktualizacji modułów i baz danych aplikacji, Autoochrona, zaawansowane ustawienia aplikacji, raporty i magazyny, ustawienia ochrony hasłem, a także ustawienia interfejsu aplikacji.

Na profilu można wykonać następujące akcje:

 • Utworzyć profil.
 • Zmodyfikować ustawienia profilu.

  Jeśli konto użytkownika, z poziomu którego uzyskujesz dostęp do Serwera administracyjnego, nie posiada uprawnień modyfikacji ustawień pewnych obszarów funkcyjnych, wówczas nie jest możliwe modyfikowanie ustawień tych obszarów funkcyjnych.

 • Usunąć profil.
 • Zmienić stan profilu.

Informacje na temat korzystania z profili, które nie są związane z interakcją z Kaspersky Endpoint Security, można znaleźć w Podręczniku administratora Kaspersky Security Center.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.