Obsługiwanie aplikacji do zdalnej administracji

19 grudnia 2022

ID 128342

Czasami możesz potrzebować aplikacji do zdalnej administracji, gdy włączona jest ochrona przed kontrolą zewnętrzną.

W celu włączenia działania aplikacji do zdalnej administracji:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. Wybierz sekcję Ochrona antywirusowa znajdującą się po lewej stronie.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia ochrony antywirusowej.

 3. W sekcji Wykluczenia ze skanowania i zaufane aplikacje kliknij przycisk Ustawienia.

  Zostanie otwarte okno Strefa zaufana.

 4. W oknie Strefa zaufana przejdź na zakładkę Zaufane aplikacje.
 5. Kliknij przycisk Dodaj.
 6. Z otwartego menu kontekstowego wybierz:
  • Aplikacje, aby odszukać aplikację do zdalnej administracji na liście aplikacji zainstalowanych na komputerze. 

   Zostanie otwarte okno Wybierz aplikację.

  • Przeglądaj, aby określić ścieżkę dostępu do pliku wykonywalnego aplikacji do zdalnej administracji.

   Zostanie otwarte standardowe okno Otwórz plik z Microsoft Windows.

 7. Wybierz aplikację na jeden z następujących sposobów:
  • Jeśli w poprzednim kroku wybrałeś Aplikacje, wybierz aplikację na liście aplikacji zainstalowanych na komputerze i w oknie Wybierz aplikację kliknij OK.
  • Jeśli w poprzednim kroku wybrałeś Przeglądaj, określ ścieżkę dostępu do pliku wykonywalnego odpowiedniej aplikacji, a następnie w standardowym oknie Otwórz systemu Microsoft Windows kliknij przycisk Otwórz.

  Działania te spowodują otwarcie okna Wykluczenia ze skanowania dla aplikacji.

 8. Zaznacz pole Nie monitoruj aktywności aplikacji.
 9. Kliknij OK w oknie Wykluczenia ze skanowania dla aplikacji.

  Dodana zaufana aplikacja pojawi się na liście zaufanych aplikacji.

 10. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.