Tworzenie reguł Kontroli uruchamiania aplikacji przy użyciu Kaspersky Security Center

19 grudnia 2022

ID 130538

W celu utworzenia reguł Kontroli uruchamiania aplikacji przy użyciu Kaspersky Security Center:

 1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 2. W folderze Zarządzane urządzenia z drzewa Konsoli administracyjnej otwórz folder grupy administracyjnej, do której należą wybrane komputery klienckie.
 3. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Profile.
 4. Wybierz interesujący Cię profil.
 5. Otwórz okno Właściwości: <Nazwa profilu> za pomocą jednej z następujących metod:
  • Z otwartego menu kontekstowego profilu wybierz Właściwości.
  • Kliknij odnośnik Konfiguruj profil znajdujący się w prawej części obszaru roboczego Konsoli administracyjnej.
 6. W sekcji Kontrola węzła końcowego wybierz podsekcję Kontrola uruchamiania aplikacji.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia modułu Kontrola uruchamiania aplikacji.

 7. Kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarte okno Reguła Kontroli uruchamiania aplikacji.

 8. Z listy rozwijalnej Kategoria wybierz utworzoną kategorię aplikacji, w oparciu o którą chcesz utworzyć regułę.
 9. Określ listę użytkowników i / lub grupy użytkowników, dla których chcesz skonfigurować uprawnienia uruchamiania aplikacji z wybranej kategorii. W tym celu, w tabeli Użytkownicy i ich uprawnienia kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarte standardowe okno Wybierz Użytkowników lub Grupy z Microsoft Windows. W tym oknie można wybrać użytkowników i / lub grupy użytkowników.

 10. W tabeli Użytkownicy i ich uprawnienia:
  • Jeśli chcesz zezwolić użytkownikom i / lub grupom użytkowników na uruchamianie aplikacji, które należą do wybranej kategorii, zaznacz pola Zezwól obok tych użytkowników.
  • Jeśli chcesz zablokować użytkownikom i / lub grupom użytkowników możliwość uruchamiania aplikacji, które należą do wybranej kategorii, zaznacz pola Blokuj obok tych użytkowników.
 11. Wybierz pole Zabroń innym użytkownikom, jeśli chcesz, aby dla wszystkich użytkowników, którzy nie pojawiają się w kolumnie Użytkownicy i nie są częścią grupy użytkowników określonej w kolumnie Użytkownicy, została zablokowana możliwość uruchamiania aplikacji, które należą do wybranej kategorii.
 12. Jeżeli chcesz, aby Kaspersky Endpoint Security uważał aplikacje z kategorii określonej w regule za zaufane programy aktualizujące z prawem do uruchamiania innych aplikacji, dla których nie określono reguły Kontroli uruchamiania aplikacji, zaznacz pole Zaufane programy aktualizujące.
 13. Kliknij OK.
 14. W sekcji Kontrola uruchamiania aplikacji okna właściwości profilu kliknij przycisk Zastosuj.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.