Wybieranie typu skanowanych plików

19 grudnia 2022

ID 137012

W celu wybrania typu skanowanych plików możesz skorzystać z następujących metod:

 • W oknie głównym aplikacji, na zakładceOchrona i kontrola
 • Z poziomu okna ustawień aplikacji

  Ta metoda jest dostępna tylko dla zadań Pełne skanowanie i Skanowanie obszarów krytycznych. Typy skanowanych plików dla zadania Skanowanie obiektów mogą zostać wybrane tylko na zakładce Ochrona i kontrola.

W celu wybrania typu skanowanych plików na zakładce Ochrona i Kontrola okna głównego aplikacji:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Wybierz zakładkę Ochrona i kontrola.
 3. Kliknij sekcję Zadania.

  Zostanie otwarta sekcja Zadania.

 4. Kliknij nazwę zadania prawym klawiszem myszy i z otwartego menu kontekstowego wybierz Ustawienia.

  Zostanie otwarte okno z nazwą wybranego zadania skanowania.

 5. W oknie z nazwą wybranego zadania skanowania wybierz zakładkę Zakres.
 6. W sekcji Typy plików określ typy plików, które mają być skanowane:
  • Jeżeli skanowane mają być wszystkie pliki, zaznacz pole Wszystkie pliki.
  • Jeżeli skanowaniu mają podlegać pliki o formatach najbardziej podatnych na infekcje, wybierz opcję Pliki skanowane według formatu.
  • Jeżeli skanowaniu mają podlegać pliki z rozszerzeniami najbardziej podatnymi na infekcje, zaznacz pole Pliki skanowane według rozszerzenia.

  Podczas wybierania typu skanowanych plików należy pamiętać, że:

  • Istnieją formaty plików (takie jak TXT), dla których prawdopodobieństwo zarażenia szkodliwym kodem i jego późniejszej aktywacji jest niskie. Istnieją jednak formaty zawierające lub mogące zawierać kod wykonywalny (na przykład .exe, .dll, .doc). Ryzyko przeniknięcia i aktywacji szkodliwego kodu w takich plikach jest wysokie.
  • Haker może przesłać na Twój komputer wirusa lub inne szkodliwe oprogramowanie w pliku wykonywalnym posiadającym rozszerzenie txt. Jeśli wybierzesz opcję skanowania plików według rozszerzenia, aplikacja pominie ten plik podczas skanowania. Jeśli wybrano skanowanie plików według formatu, Ochrona plików analizuje nagłówek pliku niezależnie od rozszerzenia. Jeśli analiza wykaże, że plik posiada format EXE, aplikacja przeskanuje go.
 7. W oknie z nazwą zadania skanowania kliknij OK.
 8. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

W celu wybrania typu skanowanych plików z poziomu okna ustawień aplikacji:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. W lewej części okna, w sekcji Zadania zaplanowane wybierz podsekcję z nazwą żądanego zadania skanowania: Pełne skanowanie lub Skanowanie obszarów krytycznych.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia wybranego zadania skanowania.

 3. W sekcji Poziom ochrony kliknij przycisk Ustawienia.

  Zostanie otwarte okno z nazwą wybranego zadania skanowania.

 4. W oknie z nazwą wybranego zadania skanowania wybierz zakładkę Zakres.
 5. Wykonaj kroki 5-7 z poprzednich instrukcji.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.