Informacje o module Kontrola uprawnień aplikacji

19 grudnia 2022

ID 45193

Kontrola uprawnień aplikacji uniemożliwia aplikacjom wykonywanie działań niebezpiecznych dla systemu operacyjnego i zapewnia kontrolę dostępu do zasobów systemu operacyjnego i danych tożsamości.

Moduł ten kontroluje aktywność aplikacji, łącznie z ich dostępem do chronionych zasobów (plików i folderów, kluczy rejestru), przy użyciu reguł kontroli aplikacji. Reguły kontroli aplikacji to zestaw ograniczeń, które są stosowane do różnych akcji wykonywanych przez aplikacje w systemie operacyjnym, oraz praw dostępu do zasobów komputera.

Aktywność sieciowa aplikacji jest monitorowana przez komponent Zapora sieciowa.

Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji moduł Kontrola uprawnień aplikacji skanuje aplikację i umieszcza ją w grupie zaufania. Grupa zaufania określa reguły kontroli aplikacji, które są stosowane przez Kaspersky Endpoint Security podczas kontrolowania aktywności aplikacji.

Zalecane jest uczestniczenie w Kaspersky Security Network, aby Kontrola uprawnień aplikacji mogła działać efektywniej. Dane uzyskane przy pomocy Kaspersky Security Network umożliwią bardziej precyzyjne przydzielanie aplikacji do grup oraz zastosowanie optymalnych reguł kontroli aplikacji.

przy następnym uruchomieniu aplikacji moduł Kontrola uprawnień aplikacji zweryfikuje integralność aplikacji. Jeżeli aplikacja nie została zmieniona, moduł stosuje do niej bieżące reguły kontroli aplikacji. Jeżeli aplikacja została zmieniona, Kontrola uprawnień aplikacji skanuje ją tak, jakby była uruchamiana po raz pierwszy.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.