Tworzenie reguły sieciowej dla aplikacji

14 lutego 2024

ID 123452

Domyślnie aktywność aplikacji jest kontrolowana przez reguły sieciowe, które są definiowane dla grupy zaufania, do której Kaspersky Endpoint Security przypisał aplikację przy jej pierwszym uruchomieniu. Jeżeli jest to konieczne, możesz utworzyć reguły sieciowe dla całej grupy zaufania, dla pojedynczej aplikacji lub dla grupy aplikacji znajdujących się w grupie zaufania.

Ręcznie zdefiniowane reguły sieciowe posiadają wyższy priorytet niż reguły sieciowe, które zostały określone dla grupy zaufania. Innymi słowy, jeśli ręcznie zdefiniowane reguły dla aplikacji różnią się od reguł dla aplikacji określonych dla grupy zaufania, Zapora sieciowa kontroluje aktywność aplikacji zgodnie z ręcznie zdefiniowanymi regułami dla aplikacji.

Domyślnie, Zapora sieciowa tworzy następujące reguły sieciowe dla każdej aplikacji:

 • Dowolna aktywność sieciowa w sieciach Zaufanych.
 • Dowolna aktywność sieciowa w sieciach Lokalnych.
 • Dowolna aktywność sieciowa w sieciach Publicznych.

Kaspersky Endpoint Security kontroluje aktywność sieciową aplikacji zgodnie z predefiniowanymi regułami sieciowymi w następujący sposób:

 • Zaufane i Niski poziom ograniczeń: wszelka aktywność sieciowa jest dozwolona.
 • Wysoki poziom ograniczeń i Niezaufane: wszelka aktywność sieciowa jest zablokowana.

Predefiniowane reguły aplikacji nie mogą być edytowane lub usuwane.

Możesz utworzyć regułę sieciową dla aplikacji w następujące sposoby:

 • Użyj narzędzia Monitor sieci.

  Monitor sieci to narzędzie służące do wyświetlania informacji o aktywności sieciowej komputera użytkownika w czasie rzeczywistym. Jest to wygodne, ponieważ nie potrzebujesz konfigurować wszystkich ustawień reguły. Niektóre ustawienia Zapory sieciowej zostaną automatycznie uzupełnione z danych Monitora sieci. Monitor sieci jest dostępny tylko w interfejsie aplikacji.

 • Skonfiguruj ustawienia Zapory sieciowej.

  To umożliwi dostosowanie ustawień Zapory sieciowej. Możesz utworzyć reguły dla dowolnej aktywności sieciowej nawet wtedy, gdy aktualnie nie ma aktywności sieciowej.

Podczas tworzenia reguł sieciowych dla aplikacji pamiętaj, że reguły pakietów sieciowych posiadają priorytet wyższy niż reguły sieciowe dla aplikacji.

Jak używać narzędzia Monitor sieci do utworzenia reguły sieciowej dla aplikacji w interfejsie aplikacji?

Jak używać ustawień Zapory sieciowej do utworzenia reguły sieciowej dla aplikacji w interfejsie aplikacji?

Jak utworzyć regułę sieciową dla aplikacji w Konsoli administracyjnej (MMC)?

Jak utworzyć regułę sieciową dla aplikacji w Web Console i Cloud Console?

Ustawienia reguły sieciowej dla aplikacji

Parametr

Opis

Akcja

Zezwól.

Blokuj.

Protokół

Kontroluje aktywność sieciową po wybranym protokole: TCP, UDP, ICMP, ICMPv6, IGMP i GRE.

Jeśli wybrałeś protokół ICMP lub ICMPv6, możesz zdefiniować typ i kod pakietu ICMP.

Jeżeli jako typ protokołu wybrałeś TCP lub UDP, możesz określić porty komputera lokalnego oraz komputera zdalnego (rozdzielając je przecinkami), między którymi połączenie będzie monitorowane.

Kierunek

Przychodzący.

Przychodzący / Wychodzący.

Wychodzący.

Adres zdalny

Adresy sieciowe zdalnych komputerów, które mogą wysyłać i/lub odbierać pakiety sieciowe. Zapora sieciowa stosuje regułę sieciową do określonego zakresu zdalnych adresów sieciowych. Możesz włączyć wszystkie adresy IP do reguły sieciowej, utworzyć oddzielną listę adresów IP, określić zakres adresów IP lub wybrać podsieć (Sieci zaufane, Sieci lokalne, Sieci publiczne). Możesz także określić nazwę DNS komputera zamiast jego adresu IP. Powinieneś używać nazw DNS tylko dla komputerów LAN lub wewnętrznych usług. Interakcja z usługami chmury (takimi jak Microsoft Azure) i innymi zasobami internetowymi powinna być zarządzana przez komponent Kontrola sieci.

Począwszy od wersji 11.7.0 program Kaspersky Endpoint Security obsługuje nazwy DNS. Jeśli określisz nazwę DNS dla wersji 11.6.0 lub starszej, Kaspersky Endpoint Security może zastosować odpowiednią regułę do wszystkich adresów.

Jeśli w regule pakietu sieciowego dodałeś nazwę DNS, dla której nie można określić adresu IP, Kaspersky Endpoint Security wyświetli ostrzeżenie. Na liście reguł pakietów sieciowych w konsoli internetowej a Problem dodawana jest kolumna z opisem błędu. W konsoli administracyjnej (MMC) opis błędu jest niedostępny. Takie reguły pakietów są podświetlone kolorem.

Adres lokalny

Adresy sieciowe komputerów, które mogą wysyłać i odbierać pakiety sieciowe. Zapora sieciowa stosuje regułę sieciową do określonego zakresu lokalnych adresów sieciowych. Możesz włączyć wszystkie adresy IP do reguły sieciowej, utworzyć oddzielną listę adresów IP lub określić zakres adresów IP.

Począwszy od wersji 11.7.0 program Kaspersky Endpoint Security obsługuje nazwy DNS. Jeśli określisz nazwę DNS dla wersji 11.6.0 lub starszej, Kaspersky Endpoint Security może zastosować odpowiednią regułę do wszystkich adresów.

Zdarza się, że dla aplikacji nie można uzyskać adresu lokalnego. W takim przypadku ten parametr jest ignorowany.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.