Dezinstalacja aplikacji

14 lutego 2024

ID 123471

Kaspersky Endpoint Security może zostać odinstalowany z poziomu wiersza poleceń w jeden z następujących sposobów:

 • W trybie interaktywnym, korzystając z Kreatora instalacji aplikacji.
 • W trybie cichym. W tym trybie nie jest wymagany udział użytkownika w procesie dezinstalacji. Aby odinstalować aplikację w trybie cichym, użyj przełączników /s i /qn.

W celu odinstalowania aplikacji w trybie cichym:

 1. Uruchom wiersz poleceń (cmd.exe) jako administrator.
 2. Przejdź do folderu, w którym znajduje się pakiet dystrybucyjny Kaspersky Endpoint Security.
 3. Uruchom następujące polecenie:
  • Jeśli proces dezinstalacji nie jest chroniony hasłem:

   setup_kes.exe /s /x

   LUB

   msiexec.exe /x <GUID> /qn

   <GUID> jest unikatowym identyfikatorem aplikacji. Możesz znaleźć identyfikator GUID aplikacji za pomocą następującego polecenia:

   wmic product where "Name like '%Kaspersky Endpoint Security%'" get Name, IdentifyingNumber.

  • Jeśli proces dezinstalacji jest chroniony hasłem:

   setup_kes.exe /pKLLOGIN=<nazwa użytkownika> /pKLPASSWD=<hasło> /s /x

   LUB

   msiexec.exe /x <GUID> KLLOGIN=<nazwa użytkownika> KLPASSWD=<hasło> /qn

  Na przykład:

  msiexec.exe /x {9A017278-F7F4-4DF9-A482-0B97B70DD7ED} KLLOGIN=KLAdmin KLPASSWD=!Password1 /qn

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.