Modyfikowanie obszaru skanowania

14 lutego 2024

ID 123515

Obszar skanowania to lista ścieżek do folderów oraz ścieżek, które Kaspersky Endpoint Security skanuje podczas wykonywania zadania. Podczas wprowadzania maski Kaspersky Endpoint Security obsługuje zmienne środowiskowe oraz znaki * i ?.

Aby edytować obszar skanowania, zalecane jest użycie zadania Skanowanie obiektów. Eksperci z Kaspersky zalecają, aby nie zmieniać obszaru skanowania zadania Pełne skanowanie ani Skanowanie obszarów krytycznych.

Kaspersky Endpoint Security posiada następujące predefiniowane obiekty jako część obszaru skanowania:

 • Moja poczta.

  Pliki odpowiednie dla klienta pocztowego Outlook: pliki danych (PST), pliki danych offline (OST).

 • Pamięć systemowa.
 • Obiekty startowe.

  Pamięć zajęta przez procesy i pliki wykonywalne aplikacji, które są uruchamiane przy starcie systemu.

 • Sektory startowe dysków.

  Sektory startowe dysków wymiennych i dysku twardego.

 • Kopia zapasowa systemu.

  Zawartość folderu informacji o woluminie systemowym.

 • Wszystkie urządzenia zewnętrzne.
 • Wszystkie dyski twarde.
 • Wszystkie dyski sieciowe.

  Zalecamy utworzenie osobnego zadania skanowania dysków sieciowych lub folderów współdzielonych. W ustawieniach Skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania zadanie, określ użytkownika, który ma prawo zapisu na tym dysku; jest to konieczne w celu ograniczenia wykrytych zagrożeń. Jeśli serwer, na którym znajduje się dysk sieciowy, ma własne narzędzia zabezpieczające, nie uruchamiaj zadania skanowania tego dysku. W ten sposób można uniknąć podwójnego sprawdzania danego obiektu i zwiększyć wydajność serwera.

Aby wykluczyć foldery lub pliki z obszaru skanowania, dodaj folder lub plik do strefy zaufanej.

Jak w Konsoli administracyjnej (MMC) edytować obszar skanowania?

Jak w konsoli Web Console i Cloud Console edytować obszar skanowania?

Jak w interfejsie aplikacji edytować obszar skanowania?

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.