Przydzielanie priorytetów do reguł dostępu do zasobów sieciowych

14 lutego 2024

ID 128052

Każda reguła posiada priorytet. Im wyżej reguła znajduje się na liście reguł, tym wyższy priorytet posiada. Jeśli strona internetowa została dodana do kilku reguł, Kontrola sieci reguluje dostęp do strony internetowej w oparciu o regułę z najwyższym priorytetem. Na przykład, Kaspersky Endpoint Security może identyfikować portal firmowy jako sieć społecznościową. Aby ograniczyć dostęp do sieci społecznościowych i zapewnić dostęp do firmowego portalu internetowego, utwórz dwie reguły: jedną regułę blokady dla kategorii stron internetowych Sieci społecznościowe i jedną regułę zezwalającą dla firmowego portalu internetowego. Reguła dostępu dla firmowego portalu internetowego musi posiadać wyższy priorytet niż reguła dostępu dla sieci społecznościowych.

Możesz przydzielić priorytet do każdej reguły z listy reguł, zmieniając ich kolejność na liście.

W celu przydzielenia priorytetu regule dostępu do zasobu sieciowego:

  1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ikona ustawień aplikacji przedstawia koło zębate..
  2. W oknie ustawień aplikacji wybierz Kontrola zabezpieczeńKontrola sieci.
  3. W sekcji Ustawienia kliknij przycisk Reguły dostępu do zasobów sieciowych.
  4. W otwartym oknie wybierz regułę, której priorytet chcesz zmienić.
  5. Użyj przycisków W górę i W dół w celu przesunięcia reguły na odpowiednią pozycję na liście reguł dostępu do zasobów internetowych.
  6. Zapisz swoje zmiany.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.