Modyfikowanie szablonów wiadomości Kontroli sieci

14 lutego 2024

ID 128057

W zależności od typu akcji określonej we właściwościach reguł Kontroli sieci, przy próbie dostępu użytkowników do zasobów internetowych Kaspersky Endpoint Security wyświetla wiadomość o jednym z następujących typów (zamiast odpowiedzi serwera HTTP aplikacja dostarcza stronę HTML z wiadomością):

 • Ostrzeżenie. Taka wiadomość ostrzega użytkownika, że odwiedzenie zasobu sieciowego nie jest zalecane i/lub narusza politykę bezpieczeństwa firmy. Kaspersky Endpoint Security wyświetla ostrzeżenie, jeśli w ustawieniach reguły opisującej ten zasób sieciowy wybrano opcję Ostrzegaj.

  Jeśli użytkownik sądzi, że ostrzeżenie jest pomyłką, może kliknąć odnośnik w ostrzeżeniu w celu wysłania wcześniej wygenerowanej wiadomości do administratora lokalnej sieci firmowej.

 • Wiadomość informująca o zablokowaniu zasobu sieciowego. Kaspersky Endpoint Security wyświetla wiadomość informującą o zablokowaniu zasobu, jeśli w ustawieniach reguły opisującej ten zasób sieciowy wybrano opcję Zablokuj.

  Jeśli użytkownik sądzi, że zasób sieciowy został zablokowany przez pomyłkę, może kliknąć odnośnik w wiadomości informującej o zablokowaniu zasobu sieciowego w celu wysłania wcześniej wygenerowanej wiadomości do administratora lokalnej sieci firmowej.

Dostępne są specjalne szablony dla wiadomości ostrzegającej, informującej o zablokowaniu zasobu sieciowego i zgłoszenia wysyłanego do administratora sieci LAN. Możesz zmodyfikować ich zawartość.

W celu zmodyfikowania szablonu dla wiadomości Kontroli sieci:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ikona ustawień aplikacji przedstawia koło zębate..
 2. W oknie ustawień aplikacji wybierz Kontrola zabezpieczeńKontrola sieci.
 3. W sekcji Szablony skonfiguruj szablony dla wiadomości Kontroli sieci:
  • Ostrzeżenie. Pole do wprowadzenia danych zawiera szablon wiadomości wyświetlanej, gdy zostaje wyzwolona reguła ostrzegająca o próbach uzyskania dostępu do niechcianych zasobów sieciowych.
  • Wiadomość dotycząca blokowania. To pole do wprowadzania danych zawiera szablon wiadomości wyświetlanej, gdy zostaje wyzwolona reguła blokująca dostęp do zasobu sieciowego.
  • Wiadomość do administratora. Szablon wiadomości wysyłanej do administratora sieci LAN, gdy użytkownik uważa blokadę za pomyłkę. Gdy użytkownik zażąda dostępu, Kaspersky Endpoint Security wyśle zdarzenie do Kaspersky Security Center: Wiadomość do administratora dotycząca zablokowania dostępu do strony internetowej. Opis zdarzenia zawiera wiadomość do administratora z podstawionymi zmiennymi. Możesz przeglądać te zdarzenia w konsoli Kaspersky Security Center przy użyciu wstępnie zdefiniowanego wyboru zdarzeń Żądania użytkowników. Jeśli Twoja organizacja nie ma wdrożyła Kaspersky Security Center lub nie ma połączenia z Serwerem administracyjnym, aplikacja wyśle wiadomość do administratora na podany adres e-mail.
 4. Zapisz swoje zmiany.

Zobacz również:

Modyfikowanie szablonów wiadomości Kontroli urządzeń

Modyfikowanie szablonów wiadomości Kontroli aplikacji

Modyfikowanie szablonów wiadomości Adaptacyjnej kontroli anomalii

Modyfikowanie szablonów wiadomości dostępu do zaszyfrowanego pliku

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.