Wyświetlanie raportów

14 lutego 2024

ID 128116

Jeśli użytkownik może przeglądać raporty, może także przeglądać wszystkie zdarzenia odzwierciedlone w raportach.

W celu wyświetlenia raportów:

  1. W oknie głównym aplikacji, w sekcji Monitorowanie kliknij opcję Raporty.

    Okno z listą zdarzeń w raporcie. Użytkownik ma możliwość filtrowania/sortowania zdarzeń oraz zapisywania raportów do pliku.

    Raporty

  2. Na liście składników i zadań wybierz komponent lub zadanie.

    W prawej części okna zostanie wyświetlony raport zawierający listę zdarzeń będących wynikiem działania wybranego komponentu lub wybranego zadania Kaspersky Endpoint Security. Możesz posortować zdarzenia w raporcie w oparciu o wartości w komórkach jednej z kolumn.

  3. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o zdarzeniu, wybierz zdarzenie w raporcie.

W dolnej części okna zostaną wyświetlone informacje podsumowujące zdarzenie.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.