Śledzenie działania aplikacji

14 lutego 2024

ID 128166

Śledzenie aplikacji to szczegółowy zapis akcji, wykonanych przez aplikację, oraz wiadomości o zdarzeniach, które wystąpiły w trakcie działania aplikacji.

Śledzenie aplikacji powinno odbywać się pod nadzorem pomocy technicznej Kaspersky.

W celu utworzenia pliku śledzenia aplikacji:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ikona pomocy technicznej..
 2. W otwartym oknie kliknij przycisk Narzędzia pomocy technicznej.
 3. Użyj przełącznika Włącz śledzenie aplikacji, aby włączyć lub wyłączyć śledzenie działania aplikacji.
 4. Z listy rozwijalnej Śledzenie wybierz tryb śledzenia aplikacji:
  • Z rotacją. Zapisuje ślady do ograniczonej liczby plików o ograniczonym rozmiarze i nadpisuje starsze pliki po osiągnięciu maksymalnego rozmiaru. Jeśli ten tryb jest zaznaczony, możesz zdefiniować maksymalną liczbę plików dla rotacji oraz maksymalny rozmiar dla każdego pliku.
  • Zapisz do pojedynczego pliku. Zapisuje jeden plik śledzenia (bez ograniczenia rozmiaru).
 5. Z listy rozwijalnej Poziom wybierz poziom śledzenia.

  Zaleca się uzgodnić wymagany poziom śledzenia ze specjalistami z pomocy technicznej. Jeżeli z pomocy technicznej nie zostały przekazane żadne zalecenia, należy ustawić poziom śledzenia na Normalny (500).

 6. Uruchom ponownie Kaspersky Endpoint Security.
 7. Aby zatrzymać proces śledzenia, wróć do okna Narzędzia pomocy technicznej i wyłącz śledzenie.

Pliki śledzenia możesz także utworzyć podczas instalowania aplikacji z poziomu wiersza poleceń, w tym przy użyciu pliku setup.ini.

W rezultacie plik śledzenia działania aplikacji zostanie utworzony w folderze %ProgramData%\Kaspersky Lab\KES.21.14\Traces. Po utworzeniu pliku śledzenia, wyślij plik do pomocy technicznej Kaspersky.

Kaspersky Endpoint Security automatycznie usuwa pliki śledzenia podczas usuwania aplikacji. Możliwe jest również ręczne usunięcie tych plików. W tym celu należy włączyć śledzenie i zatrzymać działanie aplikacji.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.