Usuwanie obiektów i danych pozostałych po testowym działaniu Agenta autoryzacji

14 lutego 2024

ID 128199

Podczas dezinstalacji aplikacji, jeśli Kaspersky Endpoint Security wykryje obiekty i dane, które pozostały na dysku twardym po działaniu Agenta autoryzacji, dezinstalacja aplikacji zostanie przerwana i nie będzie możliwa, dopóki te obiekty nie zostaną usunięte.

Obiekty i dane mogą pozostać na dysku twardym po testowym działaniu Agenta autoryzacji tylko w wyjątkowych przypadkach. Na przykład wtedy, gdy komputer nie został uruchomiony ponownie po zastosowaniu profilu Kaspersky Security Center z ustawieniami szyfrowania lub gdy nie powiodło się uruchomienie aplikacji po testowym działaniu Agenta autoryzacji.

Obiekty i dane pozostające na dysku twardym po testowym działaniu Agenta autoryzacji można usunąć na następujące sposoby:

W celu użycia profilu Kaspersky Security Center do usunięcia obiektów i danych, które pozostały po testowym działaniu Agenta autoryzacji:

  1. Zastosuj na komputerze profil Kaspersky Security Center z ustawieniami skonfigurowanymi do deszyfracji wszystkich dysków twardych komputera.
  2. Uruchom Kaspersky Endpoint Security.

     

W celu usunięcia informacji o niekompatybilności aplikacji z Agentem autoryzacji:

w wierszu polecenia wprowadź avp pbatestreset.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.