Kontrola aplikacji

14 lutego 2024

ID 129102

Kontrola aplikacji zarządza uruchamianiem aplikacji na komputerach użytkowników. Pozwala to na wdrożenie polityki bezpieczeństwa firmy podczas korzystania z aplikacji. Kontrola aplikacji zmniejsza także ryzyko infekcji komputera poprzez ograniczenie dostępu do aplikacji.

Konfiguracja Kontroli aplikacji obejmuje następujące kroki:

 1. Tworzenia kategorii aplikacji.

  Administrator tworzy kategorie aplikacji, którymi chce zarządzać. Kategorie aplikacji są przeznaczone dla wszystkich komputerów w sieci firmowej, niezależnie od grup administracyjnych. Aby utworzyć kategorię, możesz użyć następujących kryteriów: kategoria KL (na przykład: Przeglądarki ), suma kontrolna pliku, dostawca aplikacji i inne kryteria.

 2. Tworzenie reguł Kontroli aplikacji.

  Administrator tworzy reguły Kontroli aplikacji w zasadzie dla grupy administracyjnej. Reguła obejmuje kategorie aplikacji i stan uruchamiania aplikacji z tych kategorii: zablokowane lub dozwolone.

 3. Wybieranie trybu Kontroli aplikacji.

  Administrator wybiera tryb pracy z aplikacjami, które nie są uwzględnione w żadnej z reguł (lista zablokowanych i lista zezwolonych).

Jeśli użytkownik spróbuje uruchomić niedozwoloną aplikację, Kaspersky Endpoint Security zablokuje uruchomienie aplikacji i wyświetli powiadomienie (patrz rysunek poniżej).

Tryb testowy służy do sprawdzania konfiguracji Kontroli aplikacji. W tym trybie Kaspersky Endpoint Security wykonuje następujące czynności:

 • Umożliwia uruchamianie aplikacji, w tym zabronionych.
 • Wyświetla powiadomienie o uruchomieniu zabronionej aplikacji i dodaje informacje do raportu na komputerze użytkownika.
 • Wysyła dane o uruchomieniu zabronionych aplikacji do Kaspersky Security Center.

  Powiadomienie o zablokowaniu uruchamiania aplikacji. Użytkownik może utworzyć żądanie uruchomienia aplikacji.

  Powiadomienie Kontroli aplikacji

Tryby działania Kontroli aplikacji

Komponent Kontrola aplikacji działa w dwóch trybach:

 • Lista zablokowanych. W tym trybie Kontrola aplikacji umożliwia użytkownikom uruchamianie wszystkich aplikacji, za wyjątkiem aplikacji zabronionych w regułach Kontroli aplikacji.

  Ten tryb jest włączony domyślnie.

 • Lista zezwolonych. W tym trybie Kontrola aplikacji blokuje użytkownikom możliwość uruchamiania dowolnych aplikacji, za wyjątkiem aplikacji, które są dozwolone i nie są zabronione w regułach Kontroli aplikacji.

  Jeżeli reguły zezwalające Kontroli aplikacji zostaną w pełni skonfigurowane, moduł zablokuje uruchamianie wszystkich nowych aplikacji, które nie zostały zweryfikowane przez administratora sieci LAN, natomiast zezwoli na działanie systemu operacyjnego i zaufanych aplikacji potrzebnych użytkownikom w ich pracy.

  Możesz przeczytać zalecenia odnośnie konfiguracji reguł Kontroli aplikacji w trybie listy zezwolonych.

Moduł Kontrola aplikacji można skonfigurować do pracy w tych trybach, korzystając z lokalnego interfejsu Kaspersky Endpoint Security oraz programu Kaspersky Security Center.

Jednakże Kaspersky Security Center oferuje narzędzia, które nie są dostępne w lokalnym interfejsie Kaspersky Endpoint Security, a które są potrzebne do:

Dlatego zalecane jest korzystanie z Kaspersky Security Center podczas konfigurowania działania modułu Kontrola aplikacji.

Algorytm działania Kontroli aplikacji

Kaspersky Endpoint Security wykorzystuje algorytm do podjęcia decyzji o uruchomieniu aplikacji (patrz rysunek poniżej).

Algorytm działania Kontroli aplikacji

W tej sekcji

Ograniczenia funkcjonalności Kontroli aplikacji

Otrzymywanie informacji o aplikacjach zainstalowanych na komputerach użytkowników

Włączanie i wyłączanie modułu Kontrola aplikacji

Wybieranie trybu Kontroli aplikacji

Zarządzanie regułami Kontroli aplikacji

Testowanie działania reguł Kontroli aplikacji

Monitor aktywności aplikacji

Reguły tworzenia masek nazw dla plików i folderów

Modyfikowanie szablonów wiadomości Kontroli aplikacji

Praktyczne zastosowanie aplikacji w celu zaimplementowania listy dozwolonych aplikacji

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.