Zmienianie priorytetu reguły sieciowej dla aplikacji

14 lutego 2024

ID 133633

Priorytet reguły sieciowej zależy od jej pozycji na liście reguł sieciowych. Zapora sieciowa wykonuje reguły w kolejności, w jakiej występują na liście reguł sieciowych (od góry do dołu). Zgodnie z każdą przetworzoną regułą sieciową, która odpowiada określonemu połączeniu sieciowemu, Zapora sieciowa zezwala na lub blokuje dostęp sieciowy do adresu i portu określonego w ustawieniach tego połączenia sieciowego.

Ręcznie utworzone reguły sieciowe mają wyższy priorytet niż domyślne reguły sieciowe.

Nie można zmieniać priorytetu domyślnie utworzonych reguł sieciowych dla grupy aplikacji.

W celu zmiany priorytetu reguły sieciowej:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ikona ustawień aplikacji przedstawia koło zębate..
 2. W oknie ustawień aplikacji wybierz Podstawowa ochrona przed zagrożeniamiZapora sieciowa.
 3. Kliknij Reguły dla aplikacji.

  Spowoduje to otwarcie listy reguł aplikacji.

 4. Na liście aplikacji wybierz aplikację lub grupę aplikację, dla której chcesz zmienić priorytet reguły sieciowej.
 5. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe, z którego wybierz Szczegóły i reguły.

  Zostanie otwarte okno właściwości i reguł aplikacji.

 6. Wybierz zakładkę Reguły sieciowe.
 7. Wybierz regułę sieciową, której priorytet chcesz zmienić.
 8. Użyj przycisków W górę / W dół, aby ustawić priorytet reguły sieciowej.
 9. Zapisz swoje zmiany.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.