Instalowanie aplikacji lokalnie przy użyciu kreatora

14 lutego 2024

ID 141289

Interfejs Kreatora instalacji aplikacji składa się z szeregu okien odpowiadających krokom instalacji aplikacji.

W celu zainstalowania aplikacji lub jej aktualizacji z poprzedniej wersji przy użyciu Kreatora instalacji:

 1. Skopiuj folder pakietu dystrybucyjnego na komputer użytkownika.
 2. Uruchom setup_kes.exe.

Zostanie uruchomiony Kreator instalacji.

Przygotowanie do instalacji

Przed zainstalowaniem aplikacji Kaspersky Endpoint Security lub jej aktualizacją z poprzedniej wersji, należy sprawdzić, czy spełnione są następujące wymagania:

Jeżeli jakiekolwiek z powyższych wymagań nie jest spełnione, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat. Na przykład powiadomienie o niekompatybilnym oprogramowaniu (patrz rysunek poniżej).

Okno instalatora z listą niekompatybilnego oprogramowania. Użytkownik może uruchomić usuwanie niekompatybilnego oprogramowania.

Usuwanie niekompatybilnego oprogramowania

Jeżeli komputer spełnia wymienione wymagania, Kreator instalacji wyszuka aplikacje firmy Kaspersky, które mogą powodować konflikt podczas współdziałania z Kaspersky Endpoint Security. Po odnalezieniu takich programów zasugerowane zostanie ich ręczne usunięcie.

Jeśli wykryte aplikacje obejmują poprzednie wersje Kaspersky Endpoint Security, wszystkie dane, które można przenieść (dane aktywacji i ustawienia aplikacji), zostaną zachowane i użyte podczas instalacji Kaspersky Endpoint Security 12.2 for Windows, a poprzednia wersja aplikacji zostanie automatycznie usunięta. Dotyczy to następujących wersji aplikacji:

 • Kaspersky Endpoint Security 11.6.0 for Windows (wersja 11.6.0.394).
 • Kaspersky Endpoint Security 11.7.0 for Windows (wersja 11.7.0.669).
 • Kaspersky Endpoint Security 11.8.0 for Windows (wersja 11.8.0.384).
 • Kaspersky Endpoint Security 11.9.0 for Windows (wersja 11.9.0.351).
 • Kaspersky Endpoint Security 11.10.0 for Windows (wersja 11.10.0.399).
 • Kaspersky Endpoint Security 11.11.0 for Windows (wersja 11.11.0.452).
 • Kaspersky Endpoint Security 12.0 for Windows (wersja 12.0.0.465).
 • Kaspersky Endpoint Security 12.1 for Windows (wersja 12.1.0.506).

Składniki Kaspersky Endpoint Security

Podczas procesu instalacji możesz wybrać składniki Kaspersky Endpoint Security, które zostaną zainstalowane (patrz rysunek poniżej). Komponent Ochrona plików jest obowiązkowym komponentem, który musi zostać zainstalowany. Nie możesz anulować jego instalacji.

Okno instalatora z listą komponentów, które użytkownik może wybrać.

Wybieranie składników aplikacji do zainstalowania

Domyślnie, do zainstalowania są wybrane wszystkie składniki aplikacji, za wyjątkiem następujących komponentów:

Możesz zmienić dostępne komponenty aplikacji po zainstalowaniu aplikacji. Aby to zrobić, musisz ponownie uruchomić Kreatora instalacji i wybrać zmianę dostępnych składników.

Jeśli musisz zainstalować komponenty Detection and Response, Kaspersky Endpoint Security obsługuje następujące konfiguracje:

 • Tylko Endpoint Detection and Response Optimum
 • Tylko Endpoint Detection and Response Expert
 • Tylko Endpoint Detection and Response (KATA)
 • Tylko Kaspersky Sandbox
 • Endpoint Detection and Response Optimum i Kaspersky Sandbox
 • Endpoint Detection and Response Expert i Kaspersky Sandbox
 • Endpoint Detection and Response (KATA) i Kaspersky Sandbox

Kaspersky Endpoint Security weryfikuje wybór komponentów przed zainstalowaniem aplikacji. Jeśli wybrana konfiguracja komponentów Detection and Response nie jest obsługiwana, Kaspersky Endpoint Security nie może zostać zainstalowany.

Ustawienia zaawansowane

Okno ustawień instalacji: ochrona instalacji, kompatybilność z Citrix PVS, zmienna systemowa avp.com.

Zaawansowane ustawienia instalacji aplikacji

Chroń proces instalacji aplikacji. Ochrona instalacji obejmuje ochronę przed zastąpieniem pakietu dystrybucyjnego szkodliwymi aplikacjami, blokowaniem dostępu do folderu instalacyjnego Kaspersky Endpoint Security, a także blokowaniem dostępu do sekcji rejestru systemu zawierającego klucze aplikacji. Jeżeli aplikacja nie może zostać zainstalowana (na przykład podczas zdalnej instalacji przy użyciu pulpitu zdalnego systemu Windows), zalecane jest wyłączenie ochrony procesu instalacji.

Zapewnij zgodność z Citrix PVS (jest to konieczne tylko podczas pracy z Citrix PVS). Możesz włączyć obsługę Citrix Provisioning Services, aby zainstalować Kaspersky Endpoint Security na maszynie wirtualnej.

Dodaj ścieżkę do pliku avp.com do zmiennej systemowej %PATH%. Możesz dodać ścieżkę instalacji do zmiennej %PATH% dla wygodnego korzystania z interfejsu wiersza poleceń.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.