Włączanie skanowania połączeń szyfrowanych

14 lutego 2024

ID 175124

W celu włączenia skanowania połączeń szyfrowanych:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ikona ustawień aplikacji przedstawia koło zębate..
 2. W oknie ustawień aplikacji wybierz Ustawienia ogólneUstawienia sieciowe.

  Okno ustawień sieciowych aplikacji.

  Ustawienia skanowania połączeń szyfrowanych

 3. W sekcji Skanowanie połączeń szyfrowanych wybierz tryb skanowania połączeń szyfrowanych:
  • Nie skanuj połączeń szyfrowanych. Kaspersky Endpoint Security nie będzie miał dostępu do zawartości stron internetowych, których adresy zaczynają się od https://.
  • Skanuj połączenia szyfrowane po zgłoszeniach od składników ochrony. Kaspersky Endpoint Security będzie skanować zaszyfrowany ruch sieciowy tylko na żądanie składników: Ochrona WWW, Ochrona poczty i Kontrola sieci.
  • Zawsze skanuj połączenia szyfrowane. Kaspersky Endpoint Security będzie skanował zaszyfrowany ruch sieciowy nawet wtedy, gdy składniki ochrony są wyłączone.

  Kaspersky Endpoint Security nie skanuje połączeń szyfrowanych, które zostały nawiązane przez zaufane aplikacje, dla których skanowanie ruchu sieciowego jest wyłączone. Kaspersky Endpoint Security nie skanuje połączeń szyfrowanych z predefiniowanej listy zaufanych stron internetowych. Predefiniowana lista zaufanych stron internetowych jest tworzona przez ekspertów Kaspersky. Ta lista jest aktualizowana o antywirusowe bazy danych aplikacji. Predefiniowaną listę zaufanych stron internetowych możesz przejrzeć tylko w interfejsie Kaspersky Endpoint Security. Listy nie można przejrzeć w Kaspersky Security Center Console.

 4. W razie potrzeby dodaj wyjątki skanowania: zaufane adresy i aplikacje.
 5. Skonfiguruj ustawienia skanowania połączeń szyfrowanych (patrz tabela poniżej).

  Okno ustawień sieciowych aplikacji.

  Dodatkowe ustawienia skanowania połączeń szyfrowanych

 6. Zapisz swoje zmiany.

  Ustawienia skanowania połączeń szyfrowanych

  Parametr

  Opis

  Zaufane certyfikaty główne

  Lista zaufanych certyfikatów głównych. Kaspersky Endpoint Security umożliwia zainstalowanie zaufanych certyfikatów głównych na komputerach użytkowników, gdy, na przykład, musisz wdrożyć nowe centrum certyfikacji. Aplikacja umożliwia dodanie certyfikatu do specjalnego magazynu certyfikatów Kaspersky Endpoint Security. W tym przypadku certyfikat jest uznawany za zaufany tylko dla aplikacji Kaspersky Endpoint Security. Innymi słowy, użytkownik może uzyskać dostęp do strony internetowej z nowym certyfikatem w przeglądarce. Jeśli inna aplikacja spróbuje uzyskać dostęp do strony internetowej, może pojawić się błąd połączenia w wyniku problemu z certyfikatem. Aby dodać do systemowego magazynu certyfikatów, możesz użyć zasady grupy Active Directory.

  Podczas odwiedzania domeny z niezaufanym certyfikatem

  • Zezwól. Podczas odwiedzania domeny z niezaufanym certyfikatem, Kaspersky Endpoint Security zezwoli na połączenie sieciowe.

   Podczas otwierania domeny z niezaufanym certyfikatem w przeglądarce, Kaspersky Endpoint Security wyświetla stronę HTML pokazującą ostrzeżenie i powód, z jakiego odwiedzenie tej domeny nie jest zalecane. Użytkownik może kliknąć odnośnik ze strony ostrzegającej HTML, aby uzyskać dostęp do żądanego zasobu internetowego.

   Jeśli usługa lub aplikacja innej firmy nawiąże połączenie z domeną z niezaufanym certyfikatem, Kaspersky Endpoint Security utworzy swój własny certyfikat, aby przeskanować ruch sieciowy. Nowy certyfikat posiada stan Niezaufane. To jest konieczne, aby ostrzec aplikację innej firmy przed niezaufanym połączeniem, ponieważ strona HTML nie może zostać wyświetlona w tym przypadku, a połączenie może zostać nawiązane w tle.

  • Zablokuj połączenie. Podczas odwiedzania domeny z niezaufanym certyfikatem, Kaspersky Endpoint Security zablokuje połączenie sieciowe. Podczas otwierania domeny z niezaufanym certyfikatem w przeglądarce, Kaspersky Endpoint Security wyświetla stronę HTML pokazującą powód zablokowania tej domeny.

  W przypadku wystąpienia błędów skanowania połączenia szyfrowanego

  • Zablokuj połączenie. Jeśli ten element jest wybrany, gdy wystąpi błąd skanowania połączenia szyfrowanego, Kaspersky Endpoint Security zablokuje połączenie sieciowe.
  • Dodaj domenę do wykluczeń. Jeśli ten element jest wybrany, gdy wystąpi błąd skanowania połączenia szyfrowanego, Kaspersky Endpoint Security doda domenę, w której wystąpił błąd, do listy domen z błędami skanowania i nie będzie monitorował szyfrowanego ruchu sieciowego, gdy ta domena będzie odwiedzana. Możesz przejrzeć listę domen z błędami skanowania połączeń szyfrowanych tylko w lokalnym interfejsie aplikacji. Aby wyczyścić zawartość listy, należy wybrać Zablokuj połączenie. Kaspersky Endpoint Security także generuje zdarzenie dla błędu skanowania połączenia szyfrowanego.

  Blokuj połączenia SSL 2.0 (zalecane)

  Jeśli pole jest zaznaczone, aplikacja zablokuje połączenia sieciowe nawiązane po protokole SSL 2.0.

  Jeśli pole jest odznaczone, aplikacja nie zablokuje połączeń sieciowych nawiązanych po protokole SSL 2.0 i nie będzie monitorowała ruchu sieciowego przesyłanego przez te połączenia.

  Deszyfruj szyfrowane połączenie ze stroną internetową używającą certyfikatu EV

  Certyfikaty EV (Extended Validation Certificates) potwierdzają autentyczność stron internetowych i zwiększają ochronę połączenia. Przeglądarki używają ikony kłódki w paskach adresu, aby pokazać, że strona internetowa posiada certyfikat EV. W przeglądarkach pasek adresu może być częściowo lub całkowicie oznaczony na zielono.

  Jeśli pole jest zaznaczone, aplikacja deszyfruje i monitoruje połączenia szyfrowane ze stronami internetowymi, które używają certyfikatu EV.

  Jeśli pole jest odznaczone, aplikacja nie ma dostępu do zawartości ruchu sieciowego HTTPS. Z tego powodu aplikacja monitoruje ruch sieciowy HTTPS tylko w oparciu o adres strony internetowej, na przykład: https://bing.com.

  Jeśli otwierasz stronę internetową z certyfikatem EV po raz pierwszy, zaszyfrowane połączenie zostanie odszyfrowane niezależnie od tego, czy pole jest zaznaczone.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.