Kaspersky Security Network

14 lutego 2024

ID 176440

Aby lepiej chronić Twój komputer, Kaspersky Endpoint Security wykorzystuje dane otrzymane od użytkowników z całego świata. Usługa Kaspersky Security Network została zaprojektowana do gromadzenia tych danych.

Kaspersky Security Network (KSN) jest usługą chmury oferującą dostęp do internetowej Bazy Wiedzy firmy Kaspersky, zawierającej informacje o reputacji plików, zasobów sieciowych oraz oprogramowania. Korzystanie z danych z Kaspersky Security Network zapewnia przyspieszenie czasu odpowiedzi programu Kaspersky Endpoint Security na nowe zagrożenia, ulepszenie działania niektórych modułów ochrony oraz zmniejszenie ryzyka fałszywych alarmów. Jeśli uczestniczysz w Kaspersky Security Network, usługi KSN zapewniają Kaspersky Endpoint Security informacje o kategorii i reputacji przeskanowanych plików, a także informacje o reputacji przeskanowanych adresów internetowych.

Korzystanie z Kaspersky Security Network jest dobrowolne. Aplikacja oferuje użytkownikowi możliwość korzystania z KSN podczas wstępnej konfiguracji aplikacji. Użytkownik może rozpocząć lub zakończyć uczestniczenie w KSN w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat wysyłania do Kaspersky informacji statystycznych, wygenerowanych w trakcie uczestnictwa w KSN, a także informacji o przechowywaniu i niszczeniu takich informacji można znaleźć w Umowie Kaspersky Security Network oraz na stronie Kaspersky. Plik ksn_<ID języka>.txt zawierający treść Oświadczenia Kaspersky Security Network znajduje się w pakiecie dystrybucyjnym aplikacji.

Infrastruktura baz danych reputacji firmy Kaspersky

Kaspersky Endpoint Security obsługuje następujące rozwiązania infrastrukturalne do pracy z bazami danych reputacji Kaspersky:

  • Kaspersky Security Network (KSN) to rozwiązanie używane przez większość aplikacji Kaspersky. Uczestnicy KSN otrzymują informacje od firmy Kaspersky i wysyłają do Kaspersky informacje o obiektach wykrytych na komputerze użytkownika w celu dodatkowego przeanalizowania przez analityków Kaspersky i dołączenia ich do baz danych reputacji oraz statystycznych.
  • Kaspersky Private Security Network (KPSN) to rozwiązanie, które umożliwia użytkownikom komputerów z zainstalowanym programem Kaspersky Endpoint Security lub innymi aplikacjami Kaspersky uzyskanie dostępu do baz danych reputacji Kaspersky Security Network oraz innych danych statystycznych bez wysyłania danych do KSN z ich własnych komputerów. Sieć KPSN została zaprojektowana dla klientów korporacyjnych, którzy nie mogą uczestniczyć w Kaspersky Security Network z dowolnego z następujących powodów:
    • Lokalne stacje robocze nie są połączone z internetem.
    • Przesyłanie wszelkich danych poza kraj lub poza korporacyjną sieć LAN są zabronione przez prawo lub ograniczone przez politykę bezpieczeństwa firmy.

Domyślnie Kaspersky Security Center używa KSN. Możesz skonfigurować użycie sieci KPSN w Konsoli administracyjnej (MMC) i Kaspersky Security Center Web Console oraz w wierszu polecenia. Nie można skonfigurować korzystania z sieci KPSN w konsoli Kaspersky Security Center Cloud Console.

Więcej informacji o sieci KPSN można znaleźć w dokumentacji do Kaspersky Private Security Network.

Ustawienia Kaspersky Security Network

Parametr

Opis

Włącz rozszerzony tryb KSN

Rozszerzony tryb KSN to tryb, w którym Kaspersky Endpoint Security wysyła dodatkowe dane do Kaspersky. Kaspersky Endpoint Security używa KSN do wykrywania zagrożeń niezależnie od pozycji przełącznika.

Włącz tryb chmury

Tryb chmury odnosi się do trybu działania aplikacji, w którym Kaspersky Endpoint Security używa lekkiej wersji antywirusowych baz danych. Kaspersky Security Network obsługuje działanie aplikacji, gdy używana jest lekka wersja antywirusowych baz danych. Lekka wersja antywirusowych baz danych umożliwia korzystanie z około połowy pamięci RAM komputera, która inaczej zostałaby użyta ze zwykłymi bazami danych. Jeśli nie uczestniczysz w Kaspersky Security Network lub jeśli tryb chmury jest wyłączony, Kaspersky Endpoint Security pobierze pełną wersję antywirusowych baz danych z serwerów Kaspersky.

Jeśli przycisk przełącznika jest ustawiony w pozycji włączenia, Kaspersky Endpoint Security używa podstawowej wersji antywirusowych baz danych, co zmniejsza zużycie zasobów systemu operacyjnego.

Po zaznaczeniu pola, Kaspersky Endpoint Security pobierze podstawową wersję antywirusowych baz danych podczas kolejnej aktualizacji.

Jeśli przycisk przełącznika jest ustawiony w pozycji wyłączenia, Kaspersky Endpoint Security używa kompletnej wersji antywirusowych baz danych.

Po odznaczeniu pola, Kaspersky Endpoint Security pobierze kompletną wersję antywirusowych baz danych podczas kolejnej aktualizacji.

Stan komputera, gdy serwery KSN są niedostępne

(dostępny tylko w Kaspersky Security Center Console)

Elementy na liście rozwijalnej określają stan komputera w Kaspersky Security Center, gdy serwery KSN są niedostępne.

Użyj serwera administracyjnego jako serwera proxy KSN

(dostępny tylko w Kaspersky Security Center Console)

Jeśli pole to jest zaznaczone, Kaspersky Endpoint Security używa usługi KSN Proxy. Możliwe jest skonfigurowanie ustawień usługi KSN Proxy we właściwościach Serwera administracyjnego.

Użyj serwerów KSN, jeżeli KSN Proxy jest niedostępny

(dostępny tylko w Kaspersky Security Center Console)

Jeśli pole to jest zaznaczone, Kaspersky Endpoint Security używa serwerów KSN, jeśli usługa KSN Proxy jest niedostępna. Serwery KSN mogą znajdować się zarówno po stronie firmy Kaspersky, jak i stron trzecich (w przypadku korzystania z Kaspersky Private Security Network).

Zobacz również: Zarządzanie aplikacją z poziomu interfejsu lokalnego

Przekazywanie danych podczas korzystania z Kaspersky Security Network

Włączanie i wyłączanie korzystania z Kaspersky Security Network

Włączanie i wyłączanie dla składników ochrony trybu chmury

Sprawdzanie reputacji pliku w Kaspersky Security Network

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.