Modyfikowanie szablonów wiadomości Adaptacyjnej kontroli anomalii

14 lutego 2024

ID 177163

Jeśli użytkownik spróbuje wykonać działanie zablokowane przez Adaptacyjną kontrolę anomalii, Kaspersky Endpoint Security wyświetli komunikat o zablokowaniu potencjalnie szkodliwych działań. Jeżeli użytkownik ma pewność, że działanie zostało zablokowane przez pomyłkę, powinien użyć odnośnika dostępnego w wiadomości w celu przesłania zgłoszenia do administratora lokalnej sieci firmowej.

Dostępne są specjalne szablony wiadomości o zablokowaniu potencjalnie szkodliwych działań oraz wiadomości wysyłanych do administratora. Możesz zmodyfikować szablony wiadomości.

W celu zmodyfikowania szablonu wiadomości:

  1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ikona ustawień aplikacji przedstawia koło zębate..
  2. W oknie ustawień aplikacji wybierz Kontrola zabezpieczeńAdaptacyjna kontrola anomalii.
  3. W sekcji Szablony skonfiguruj szablony dla wiadomości Adaptacyjnej kontroli anomalii:
    • Wiadomość dotycząca blokowania. Szablon komunikatu, który jest wyświetlany użytkownikowi po wyzwoleniu reguły komponentu Adaptacyjna kontrola anomalii, która blokuje nietypowe działanie.
    • Wiadomość do administratora. Szablon wiadomości dla użytkownika, która może zostać wysłana do lokalnego administratora sieci korporacyjnej, jeśli użytkownik uzna, że zablokowanie jest pomyłką. Gdy użytkownik zażąda dostępu, Kaspersky Endpoint Security wyśle zdarzenie do Kaspersky Security Center: Wiadomość do administratora dotycząca zablokowania aktywności aplikacji. Opis zdarzenia zawiera wiadomość do administratora z podstawionymi zmiennymi. Możesz przeglądać te zdarzenia w konsoli Kaspersky Security Center przy użyciu wstępnie zdefiniowanego wyboru zdarzeń Żądania użytkowników. Jeśli Twoja organizacja nie ma wdrożyła Kaspersky Security Center lub nie ma połączenia z Serwerem administracyjnym, aplikacja wyśle wiadomość do administratora na podany adres e-mail.
  4. Zapisz swoje zmiany.

Zobacz również:

Modyfikowanie szablonów wiadomości Kontroli sieci

Modyfikowanie szablonów wiadomości Kontroli urządzeń

Modyfikowanie szablonów wiadomości Kontroli aplikacji

Modyfikowanie szablonów wiadomości dostępu do zaszyfrowanego pliku

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.