Ustawienia aplikacji

14 lutego 2024

ID 178481

Możesz skonfigurować następujące ogólne ustawienia aplikacji:

 • Tryb działania
 • Autoochrona
 • Wydajność
 • Informacje debugowania
 • Stan komputera po zastosowaniu ustawień

  Ustawienia aplikacji

  Parametr

  Opis

  Włącz Kaspersky Endpoint Security for Windows podczas uruchamiania komputera (zalecane)

  Jeśli pole jest zaznaczone, Kaspersky Endpoint Security uruchamia się po załadowaniu systemu operacyjnego, chroniąc komputer w trakcie całej sesji.

  Jeśli pole nie jest zaznaczone, Kaspersky Endpoint Security nie uruchamia się po załadowaniu systemu operacyjnego dopóki użytkownik nie włączy go ręcznie. Ochrona komputera jest wyłączona, a dane użytkownika mogą być narażone na zagrożenia.

  Użyj technologii zaawansowanego leczenia (wymaga znacznych zasobów komputera)

  Jeśli pole jest zaznaczone, w momencie wykrycia szkodliwej aktywności w systemie operacyjnym na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. W tym komunikacie Kaspersky Endpoint Security zaoferuje użytkownikowi przeprowadzenie zaawansowanego leczenia komputera. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na zastosowanie tej procedury, Kaspersky Endpoint Security zneutralizuje to zagrożenie. Po zakończeniu procedury zaawansowanego leczenia, Kaspersky Endpoint Security uruchamia ponownie komputer. Technologia zaawansowanego leczenia wykorzystuje dużą ilość zasobów komputera, co może spowolnić inne aplikacje.

  Jeśli aplikacja jest w trakcie wykrywania aktywnej infekcji, niektóre funkcje systemu mogą być niedostępne. Dostępność systemu operacyjnego jest przywracana, gdy Zaawansowane leczenie zostanie zakończone, a komputer zostanie uruchomiony ponownie.

  Jeśli program Kaspersky Endpoint Security jest zainstalowany na komputerze działającym pod kontrolą systemu Windows przeznaczonego dla serwerów, Kaspersky Endpoint Security nie wyświetli komunikatu. Dlatego użytkownik nie może wybrać działania wyleczenia aktywnego zagrożenia. Aby wyleczyć zagrożenie, musisz włączyć technologię zaawansowanego leczenia w ustawieniach aplikacji oraz natychmiast włączyć Zaawansowane leczenie w ustawieniach zadania Skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania. Następnie musisz uruchomić zadanie Skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.

  Użyj Kaspersky Security Center jako serwera proxy do aktywacji

  (dostępny tylko w Kaspersky Security Center Console)

  Jeśli topole jest zaznaczone, Serwer administracyjny Kaspersky Security Center jest używany jako serwer proxy podczas aktywacji aplikacji.

  Włącz Autoochronę

  Jeśli pole to jest zaznaczone, Kaspersky Endpoint Security uniemożliwia modyfikowanie i usuwanie plików aplikacji, procesów pamięci i wpisów w rejestrze systemowym.

  Włącz możliwość zewnętrznego zarządzania usługami systemowymi

  Jeśli pole to jest zaznaczone, Kaspersky Endpoint Security zezwala na zarządzanie usługami aplikacji ze zdalnego komputera. Przy próbie zdalnego zarządzania usługami aplikacji, na pasku zadań Microsoft Windows, nad ikoną aplikacji wyświetlane jest powiadomienie (chyba, że usługa powiadomień została wyłączona przez użytkownika).

  Odrocz zaplanowane zadania podczas pracy na bateriach

  Jeżeli pole jest zaznaczone, włączony będzie tryb oszczędzania energii. Kaspersky Endpoint Security odroczy zaplanowane zadania. W razie konieczności zadania skanowania i aktualizacji mogą zostać uruchomione ręcznie.

  Jeśli tryb oszczędzania energii jest włączony, a komputer działa na bateriach, następujące zadania nie są uruchamiane nawet wtedy, gdy skonfigurowano ich terminarz:

  • Aktualizacja
  • Pełne skanowanie
  • Skanowanie obszarów krytycznych
  • Skanowanie obiektów
  • Sprawdzanie integralności
  • Skanowanie IOC.

  Współdziel zasoby z innymi aplikacjami

  Zużycie zasobów komputera przez Kaspersky Endpoint Security podczas skanowania komputera może zwiększyć obciążenie podsystemów procesora i dysku twardego. Może to spowolnić działanie innych aplikacji. Aby zoptymalizować wydajność, Kaspersky Endpoint Security zapewnia tryb przenoszenia zasobów do innych aplikacji. W tym trybie system operacyjny może zmniejszyć priorytet wątków zadania skanowania Kaspersky Endpoint Security, gdy obciążenie procesora jest wysokie. Pozwala to na redystrybucję zasobów systemu operacyjnego do innych aplikacji. W ten sposób zadania skanowania otrzymają mniej czasu pracy procesora. W rezultacie Kaspersky Endpoint Security będzie potrzebował więcej czasu na przeskanowanie komputera. Domyślnie aplikacja udostępnia zasoby innym aplikacjom.

  Włącz zapisywanie zrzutów pamięci

  Jeśli pole to jest zaznaczone, Kaspersky Endpoint Security zapisuje pliki zrzutu w momencie awarii.

  Jeśli pole nie jest zaznaczone, Kaspersky Endpoint Security nie zapisuje plików zrzutu. Aplikacja także usuwa istniejące pliki zrzutu z dysku twardego komputera.

  Włącz ochronę zrzutów pamięci i plików śledzenia

  Jeśli pole jest zaznaczone, dostęp do plików zrzutów pamięci jest udzielany systemowemu administratorowi i lokalnemu administratorowi, jak również użytkownikowi, który włączył zapis zrzutów pamięci. Tylko systemowi bądź lokalni administratorzy mają dostęp do plików śledzenia.

  Jeśli pole jest odznaczone, żaden użytkownik nie ma dostępu do plików zrzutów pamięci i plików śledzenia.

  Stan komputera po zastosowaniu ustawień

  (dostępny tylko w Kaspersky Security Center Console)

  Ustawienia wyświetlania stanów komputerów klienckich z zainstalowanym programem Kaspersky Endpoint Security w Web Console, gdy podczas stosowania profilu lub wykonywania zadania wystąpią błędy. Dostępne są następujące stany: OK, Ostrzeżenie i Krytyczny.

  Zainstaluj aktualizacje bez restartu komputera

  Aktualizacja aplikacji bez ponownego uruchamiania komputera pozwala zapewnić nieprzerwaną pracę serwerów.

  Począwszy od wersji 11.10.0 możesz aktualizować aplikację bez konieczności ponownego uruchamiania. Aby zaktualizować wcześniejszą wersję aplikacji, musisz ponownie uruchomić komputer.

  Od wersji 11.11.0 możesz wykonywać następujące czynności bez ponownego uruchamiania komputera:

  Domyślna wartość parametru zależy od typu systemu operacyjnego. Jeśli aplikacja zostanie zainstalowana na stacji roboczej, opcja aktualizacji aplikacji bez ponownego uruchomienia jest wyłączona. Jeśli aplikacja zostanie zainstalowana na serwerze, opcja aktualizacji aplikacji bez ponownego uruchomienia jest włączona.

Zobacz również: Zarządzanie aplikacją z poziomu interfejsu lokalnego

Włączanie i wyłączanie technologii zaawansowanego leczenia

Autoochrona Kaspersky Endpoint Security

Włączanie i wyłączanie trybu oszczędzania energii

Włączanie i wyłączanie udostępniania zasobów innym aplikacjom

Zapisywanie zrzutu pamięci

Ochrona plików zrzutu i plików śledzenia

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.