Usuń plik

14 lutego 2024

ID 216945

Możesz zdalnie usunąć pliki przy użyciu zadania Usuń plik. Na przykład, podczas reagowania na zagrożenie możesz zdalnie usunąć plik.

Istnieją następujące ograniczenia zadania Usuń plik:

 • Krytyczny obiekt systemowy (SCO) nie może zostać usunięty. Krytyczne obiekty systemowe to pliki, które są wymagane przez system operacyjny i aplikację Kaspersky Endpoint Security for Windows do działania.
 • Możesz skonfigurować zadanie dla EDR Optimum w Web Console i Cloud Console. Ustawienia zadania dla EDR Expert są dostępne tylko w Cloud Console.

Aby utworzyć zadanie Usuń plik:

 1. W oknie głównym Web Console wybierz UrządzeniaZadania.

  Zostanie otwarta lista zadań.

 2. Kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia zadania.

 3. Skonfiguruj ustawienia zadania:
  1. Na liście rozwijalnej Aplikacja wybierz Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.2).
  2. Na liście rozwijanej Typ zadania wybierz Usuń plik.
  3. W polu Nazwa zadania wpisz krótki opis.
  4. W sekcji Wybierz urządzenia, do których zostanie przypisane zadanie wybierz obszar zadania.
 4. Wybierz urządzenia zgodnie z opcją wybranego obszaru zadania. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Wprowadź poświadczenia konta użytkownika, którego uprawnień chcesz użyć do uruchomienia zadania. Kliknij przycisk Dalej.

  Domyślnie, Kaspersky Endpoint Security uruchamia zadanie jako konto użytkownika systemu (SYSTEM).

 6. Zakończ działanie kreatora, klikając przycisk Zakończ.

  Nowe zadanie zostanie wyświetlone na liście zadań.

 7. Kliknij nowe zadanie.

  Zostanie otwarte okno właściwości zadania.

 8. Wybierz zakładkę Ustawienia aplikacji.
 9. Na liście plików kliknij Dodaj.

  Zostanie uruchomiony kreator dodawania plików.

 10. Aby dodać plik, należy wprowadzić pełną ścieżkę do pliku lub zarówno sumę kontrolną, jak i ścieżkę.

  Jeśli plik znajduje się na dysku sieciowym, wprowadź ścieżkę do pliku, począwszy od \\, a nie od litery dysku. Na przykład: \\server\shared_folder\file.exe. Jeśli ścieżka do pliku zawiera literę dysku sieciowego, możesz uzyskać błąd Nie odnaleziono pliku.

 11. W oknie właściwości zadania wybierz zakładkę Terminarz.
 12. Skonfiguruj terminarz zadania.

  Wake-on-LAN nie jest dostępne dla tego zadania. Upewnij się, że komputer jest włączony do uruchomienia zadania.

 13. Kliknij przycisk Zapisz.
 14. Zaznacz pole obok zadania.
 15. Kliknij przycisk Uruchom.

W rezultacie, Kaspersky Endpoint Security usunie plik z komputera. Jeśli plik jest zablokowany przez inny proces, zadanie jest wyświetlany jako Zakończone, ale sam plik jest usuwany tylko po ponownym uruchomieniu komputera. Po ponownym uruchomieniu komputera potwierdź usunięcie pliku.

Zadanie Usuń plik może zostać zakończone błędem Dostęp zabroniony, jeśli próbujesz usunąć plik wykonywalny, który jest aktualnie uruchomiony. Utwórz zadanie kończenia procesu dla pliku i spróbuj ponownie.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.