Kończenie działania procesu

14 lutego 2024

ID 218303

Możesz zdalnie zakończyć działanie procesu, korzystając z zadania Zakończ proces. Na przykład, możesz zdalnie zakończyć działanie narzędzia testującego prędkość internetu, które zostało uruchomione przy użyciu zadania Uruchom proces.

Jeśli chcesz zapobiec uruchomieniu pliku, możesz skonfigurować komponent Zapobieganie wykonywaniu. Możesz zabronić wykonaniu plików wykonywalnych, skryptów, plików formatów office.

Istnieją następujące ograniczenia zadania Zakończ proces:

 • Procesy Krytycznego obiektu systemowego (SCO) nie mogą zostać zakończone. Krytyczne obiekty systemowe to pliki, które są wymagane przez system operacyjny i aplikację Kaspersky Endpoint Security for Windows do działania.
 • Możesz skonfigurować zadanie dla EDR Optimum w Web Console i Cloud Console. Ustawienia zadania dla EDR Expert są dostępne tylko w Cloud Console.

Aby utworzyć zadanie Zakończ proces:

 1. W oknie głównym Web Console wybierz UrządzeniaZadania.

  Zostanie otwarta lista zadań.

 2. Kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia zadania.

 3. Skonfiguruj ustawienia zadania:
  1. Na liście rozwijalnej Aplikacja wybierz Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.2).
  2. Na liście rozwijanej Typ zadania wybierz Kończenie działania procesu.
  3. W polu Nazwa zadania wpisz krótki opis.
  4. W sekcji Wybierz urządzenia, do których zostanie przypisane zadanie wybierz obszar zadania.
 4. Wybierz urządzenia zgodnie z opcją wybranego obszaru zadania. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Wprowadź poświadczenia konta użytkownika, którego uprawnień chcesz użyć do uruchomienia zadania. Kliknij przycisk Dalej.

  Domyślnie, Kaspersky Endpoint Security uruchamia zadanie jako konto użytkownika systemu (SYSTEM).

 6. Zakończ działanie kreatora, klikając przycisk Zakończ.

  Nowe zadanie zostanie wyświetlone na liście zadań.

 7. Kliknij nowe zadanie.

  Zostanie otwarte okno właściwości zadania.

 8. Wybierz zakładkę Ustawienia aplikacji.
 9. Aby zakończyć proces, musisz wybrać plik, którego działanie chcesz zakończyć. Możesz wybrać plik na jeden z następujących sposobów:
  • Wprowadź pełną nazwę pliku.
  • Wprowadź skrót pliku i ścieżkę do pliku.
  • Wprowadź PID procesu (dotyczy tylko zadań lokalnych).

  Jeśli plik znajduje się na dysku sieciowym, wprowadź ścieżkę do pliku, począwszy od \\, a nie od litery dysku. Na przykład: \\server\shared_folder\file.exe. Jeśli ścieżka do pliku zawiera literę dysku sieciowego, możesz uzyskać błąd Nie odnaleziono pliku.

 10. W oknie właściwości zadania wybierz zakładkę Terminarz.
 11. Skonfiguruj terminarz zadania.

  Wake-on-LAN nie jest dostępne dla tego zadania. Upewnij się, że komputer jest włączony do uruchomienia zadania.

 12. Kliknij przycisk Zapisz.
 13. Zaznacz pole obok zadania.
 14. Kliknij przycisk Uruchom.

W rezultacie, Kaspersky Endpoint Security zakończy proces na komputerze. Na przykład, jeśli aplikacja 'GRA' jest uruchomiona i zakończy proces game.exe, aplikacja zostanie zamknięta bez zapisywania danych. Możesz przejrzeć wyniki zadania we właściwościach zadania, w sekcji Wyniki.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.