Przewodnik migracji z KEA do KES dla EDR Optimum

14 lutego 2024

ID 225087

Począwszy od wersji 11.7.0 Kaspersky Endpoint Security for Windows zawiera wbudowanego agenta dla rozwiązania Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum. Nie potrzebujesz już oddzielnej aplikacji Kaspersky Endpoint Agent do pracy z EDR Optimum. Wszystkie funkcje Kaspersky Endpoint Agent będą wykonywane przez Kaspersky Endpoint Security.

Podczas wdrażania Kaspersky Endpoint Security na komputerach, na których jest zainstalowany Kaspersky Endpoint Agent, rozwiązanie Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum będzie nadal działać z Kaspersky Endpoint Security. Dodatkowo, Kaspersky Endpoint Agent zostanie usunięty z komputera. To samo zachowanie w systemie wystąpi podczas aktualizacji Kaspersky Endpoint Security do wersji 11.7.0 lub nowszej.

Kaspersky Endpoint Security nie jest kompatybilny z Kaspersky Endpoint Agent. Obu tych aplikacji nie można zainstalować na tym samym komputerze.

Aby aplikacja Kaspersky Endpoint Security działała w ramach Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum, muszą być spełnione następujące warunki:

Kroki migracji konfiguracji [KES+KEA] do [KES+wbudowanego agenta] dla EDR Optimum

 1. Aktualizowanie wtyczki webowej Kaspersky Endpoint Security

  Komponentem EDR Optimum można zarządzać przy użyciu wtyczki sieciowej Kaspersky Endpoint Security w wersji 11.7.0 lub nowszej.

 2. Migrowanie zasad i zadań

  Przenieś ustawienia Kaspersky Endpoint Agent do Kaspersky Endpoint Security for Windows. W tym celu użyj kreatora migracji z Kaspersky Endpoint Agent w Web Console.

  Jak dokonać migracji ustawień zasady i zadania z Kaspersky Endpoint Agent do Kaspersky Endpoint Security w Web Console:

 3. Udzielanie licencji funkcjonalności EDR Optimum

  Jeśli do aktywowania Kaspersky Endpoint Security for Windows i Kaspersky Endpoint Agent używasz wspólnej licencji dla Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum lub Kaspersky Optimum Security, funkcjonalność EDR Optimum zostanie aktywowana automatycznie po zaktualizowaniu aplikacji do wersji 11.7.0 lub nowszej. Nie musisz robić nic innego.

  Jeśli do aktywowania funkcjonalności EDR Optimum używasz autonomicznej licencji Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum Add-on, musisz upewnić się, że klucz EDR Optimum zostanie dodany do repozytorium Kaspersky Security Center, a funkcjonalność automatycznej dystrybucji klucza licencyjnego zostanie włączona. Po zaktualizowaniu aplikacji do wersji 11.7.0 lub nowszej, funkcjonalność EDR Optimum zostanie aktywowana automatycznie.

  Jeśli do aktywowania Kaspersky Endpoint Agent użyjesz licencji dla Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum lub Kaspersky Optimum Security, a do aktywowania Kaspersky Endpoint Security for Windows użyjesz innej licencji, musisz zastąpić klucz Kaspersky Endpoint Security for Windows standardowym kluczem Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum lub Kaspersky Optimum Security. Możesz zastąpić klucz przy użyciu zadania Dodaj klucz.

 4. Instalacja / aktualizacja aplikacji Kaspersky Endpoint Security

  Aby przeprowadzić migrację funkcjonalności EDR Optimum podczas instalacji lub aktualizacji aplikacji, zaleca się użycie zadania zdalnej instalacji. Podczas tworzenia zadania zdalnej instalacji należy wybrać komponent EDR Optimum w ustawieniach pakietu instalacyjnego.

  Możesz także zaktualizować aplikację za pomocą następujących metod:

  • Przy użyciu usługi aktualizacji Kaspersky.
  • Lokalnie, za pomocą Kreatora instalacji.

  Kaspersky Endpoint Security obsługuje automatyczne wybieranie komponentów podczas aktualizacji aplikacji na komputerze z zainstalowaną aplikacją Kaspersky Endpoint Agent. Automatyczne wybieranie komponentów zależy od uprawnień konta użytkownika, które aktualizuje aplikację.

  Jeśli aktualizujesz Kaspersky Endpoint Security przy użyciu pliku EXE lub MSI z poziomu konta systemowego (SYSTEM), Kaspersky Endpoint Security uzyskuje dostęp do bieżących licencji rozwiązań firmy Kaspersky. Dlatego też, jeśli na komputerze jest, na przykład, zainstalowany Kaspersky Endpoint Agent i aktywowane rozwiązanie EDR Optimum, instalator Kaspersky Endpoint Security automatycznie konfiguruje zestaw komponentów i wybiera komponent EDR Optimum. To powoduje przełączenie Kaspersky Endpoint Security na używanie wbudowanego agenta i usunięcie Kaspersky Endpoint Agent. Uruchomienie instalatora MSI z poziomu konta systemowego (SYSTEM) jest zazwyczaj wykonywane podczas aktualizacji za pośrednictwem usługi aktualizacji Kaspersky lub podczas wdrażania pakietu instalacyjnego za pośrednictwem Kaspersky Security Center.

  Jeśli aktualizujesz Kaspersky Endpoint Security przy użyciu pliku MSI z poziomu konta użytkownika bez uprawnień, Kaspersky Endpoint Security nie ma dostępu do bieżących licencji dla rozwiązań Kaspersky. W tym przypadku Kaspersky Endpoint Security automatycznie wybiera komponenty w oparciu o konfigurację Kaspersky Endpoint Agent. Następnie Kaspersky Endpoint Security przełączy się na korzystanie z wbudowanego agenta i usunie Kaspersky Endpoint Agent.

  Kaspersky Endpoint Security obsługuje aktualizację bez ponownego uruchamiania komputera. Możesz wybrać tryb aktualizacji aplikacji we właściwościach zasad.

 5. Sprawdzanie działania aplikacji

  Jeśli po instalacji lub aktualizacji aplikacji komputer posiada stan Krytyczny w konsoli Kaspersky Security Center:

  • Upewnij się, że na komputerze jest zainstalowany Agent sieciowy w wersji 13.2 lub wyższej.
  • Sprawdź stan działania wbudowanego agenta, przeglądając Raport dotyczący stanu składników aplikacji. Jeśli komponent ma stan Nie zainstalowano, zainstaluj komponent przy użyciu zadania Zmiana składników aplikacji. Jeśli komponent ma stan Nieobjęte licencją, upewnij się, że aktywowano wbudowaną funkcję agenta.
  • Upewnij się, że akceptujesz Oświadczenie Kaspersky Security Network w nowej zasadzie Kaspersky Endpoint Security for Windows.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.