Zarządzanie Kopią zapasową

14 lutego 2024

ID 34558

Kopia zapasowa przechowuje zapasowe kopie plików, które zostały usunięte lub zmodyfikowane podczas leczenia. Kopia zapasowa to kopia pliku utworzona przed wyleczeniem lub usunięciem pliku. Kopie zapasowe plików są przechowywane w specjalnym formacie i nie stanowią zagrożenia.

Kopie zapasowe plików są przechowywane w folderze C:\ProgramData\Kaspersky Lab\KES.21.14\QB.

Użytkownicy należący do grupy Administratorzy mają nadane pełne uprawnienie dostępu do tego folderu. Ograniczone uprawnienia dostępu do tego folderu są nadawane użytkownikom, których konto zostało użyte do zainstalowania Kaspersky Endpoint Security.

Kaspersky Endpoint Security nie oferuje możliwości skonfigurowania uprawnień dostępu użytkownika do kopii zapasowych plików.

Czasami niemożliwe jest zachowanie integralności plików w trakcie leczenia. W przypadku częściowej lub całkowitej utraty dostępu do istotnych informacji wyleczonego pliku, można spróbować przywrócić plik z jego kopii zapasowej do jego oryginalnego folderu.

Jeśli Kaspersky Endpoint Security działa pod kontrolą Kaspersky Security Center, kopie zapasowe plików mogą być przesyłane do Serwera administracyjnego Kaspersky Security Center. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania kopiami zapasowymi plików w Kaspersky Security Center, zapoznaj się z systemem pomocy Kaspersky Security Center.

W tej sekcji

Konfigurowanie maksymalnego okresu przechowywania plików w Kopii zapasowej

Konfigurowanie maksymalnego rozmiaru Kopii zapasowej

Przywracanie plików z Kopii zapasowej

Usuwanie kopii zapasowych plików z Kopii zapasowej

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.