Modyfikowanie reguły dostępu do magistrali połączeń

14 lutego 2024

ID 38502

W celu zmodyfikowania reguły dostępu do magistrali połączeń:

  1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ikona ustawień aplikacji przedstawia koło zębate..
  2. W oknie ustawień aplikacji wybierz Kontrola zabezpieczeńKontrola urządzeń.
  3. W sekcji Ustawienia dostępu kliknij przycisk Magistrale.

    Otwarte okno wyświetla reguły dostępu dla wszystkich magistral połączeń, które znajdują się w klasyfikacji komponentu Kontrola urządzeń.

  4. Wybierz regułę dostępu, którą chcesz zmienić.
  5. W kolumnie Dostęp wybierz, czy chcesz zezwolić na dostęp do magistrali połączeń: Zezwól lub Zablokuj.

    Jeśli zmieniono dostęp do magistrali połączeń Port szeregowy (COM) lub Port równoległy (LPT), musisz ponownie uruchomić komputer, aby aktywować regułę dostępu.

  6. Zapisz swoje zmiany.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.