Konfigurowanie ochrony danych wprowadzanych z klawiatury komputera

1 kwietnia 2021

ID 139716

W celu skonfigurowania ochrony danych wprowadzanych z klawiatury fizycznej:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Kliknij przycisk Settings 2019.png znajdujący się w dolnej części okna.

  Zostanie otwarte okno Ustawienia.

 3. W sekcji Dodatkowe wybierz podsekcję Bezpieczne wprowadzanie danych.

  Okno wyświetla ustawienia ochrony wprowadzania danych.

 4. W dolnej części okna, w sekcji Bezpieczne wprowadzanie z klawiatury zaznacz pole Włącz Bezpieczne wprowadzanie z klawiatury.
 5. Otwórz okno Ustawienia Bezpiecznego wprowadzania danych, klikając odnośnik Edytuj kategorie w dolnej części sekcji Bezpieczne wprowadzanie z klawiatury.
 6. Zaznacz pola obok kategorii stron internetowych, na których dane wprowadzane z klawiatury będą chronione.
 7. Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć ochronę danych wprowadzanych z klawiatury na określonych stronach:
  1. Otwórz okno Wykluczenia dla Bezpiecznego wprowadzania z klawiatury, klikając odnośnik Zarządzaj wykluczeniami.
  2. W oknie kliknij przycisk Dodaj.
  3. Zostanie otwarte okno dodania wykluczeń do Bezpiecznego wprowadzania z klawiatury.
  4. W oknie, które zostanie otwarte, w polu Maska adresu internetowego wprowadź adres strony internetowej.
  5. Wybierz jedną z opcji Bezpiecznego wprowadzania danych (Zastosuj do wybranej strony lub Zastosuj do całej witryny).
  6. Wybierz akcję, jaką Bezpieczne wprowadzanie danych wykona na tej stronie (Chroń lub Nie chroń).
  7. Kliknij przycisk Dodaj.

Określona strona pojawi się na liście w oknie Wykluczenia dla Bezpiecznego wprowadzania z klawiatury. Podczas otwierania tej strony internetowej moduł Bezpieczne wprowadzanie danych będzie aktywny i będzie działał zgodnie z ustawieniami.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.