Przekazywanie danych zgodnie z Umową licencyjną

1 kwietnia 2021

ID 144976

Ta sekcja zawiera informacje dotyczące określonych danych, które są dostarczane do Kaspersky, jeśli zainstalowałeś wersję aplikacji, która nie jest przeznaczona do użycia na terenie Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Brazylii lub przez mieszkańców Kalifornii.

Wyrażasz zgodę na automatyczne wysyłanie do AO Kaspersky Lab niżej określonych informacji poprzez zainstalowane oprogramowanie (zwane dalej „Oprogramowaniem”), prawa do którego należą do firmy AO Kaspersky Lab (zwanej dalej „Kaspersky” lub „Posiadacz praw”), w celu zwiększenia jakości ochrony w czasie rzeczywistym i wygenerowania najbardziej odpowiednich ofert informacyjnych i reklamowych, udoskonalenia działania oprogramowania oraz przyspieszenia wykrywania i naprawy błędów związanych z mechanizmem instalacji, dezinstalacji i aktualizacji oprogramowania:

 • Informacje o zainstalowanym Oprogramowaniu Posiadacza Praw: pełna wersja Oprogramowania; ID aktualizacji Oprogramowania; typ zainstalowanego Oprogramowania; ID instalacji Oprogramowania (PCID); data i godzina instalacji Oprogramowania; identyfikator Oprogramowania pochodzący z licencji; identyfikator licencjonowanego Oprogramowania; wersja językowa Oprogramowania; flaga wskazująca, czy uczestnictwo w KSN jest włączone; Identyfikator rebrandingu Oprogramowania; stan instalacji/dezinstalacji Oprogramowania; kod błędu instalacji; ID oprogramowania; ID rebrandigu Oprogramowania; typ instalacji (nowa instalacja, aktualizacja); typy oprogramowania innej firmy, zaoferowanego do zainstalowania podczas instalacji Oprogramowania; typy oprogramowania innej firmy, wybranego do zainstalowania podczas instalacji Oprogramowania; typy oprogramowania innej firmy, zainstalowanego podczas instalacji Oprogramowania; identyfikator użytkownika strony internetowej Posiadacza praw; czas trwania instalacji Oprogramowania w sekundach; flaga wskazująca, czy instalacja została przerwana przez użytkownika; ID oprogramowania; kod organizacji partnera skojarzonego z rebrandingiem Oprogramowania; informacje o elemencie interfejsu, przy użyciu którego użytkownik zdecydował się na zakup Oprogramowania; typ scenariusza użytkownika; pełna nazwa organizacji partnera, w której złożono zamówienie na licencję dla Oprogramowania;
 • Inne informacje: protokół użyty do wymiany danych z KSN; opóźnienie wysyłania statystyk; ID kampanii marketingowej; wersja protokołu służąca do interakcji Oprogramowania z wiadomościami marketingowymi; ID strony; typ rejestracji Portalu internetowego; ID kontroli w interfejsie; ID działania użytkownika; adres e-mail użytkownika wprowadzony podczas tworzenia zamówienia w interfejsie oprogramowania; typ zgłoszenia; rozmiar treści zgłoszenia; ID protokołu; typ kompresji danych; ID wyboru użytkownika w kampanii marketingowej; wybór użytkownika w kampanii marketingowej; typ regionu, w którym wystąpiło zdarzenie; lista identyfikatorów zawartości, którą przeczytał użytkownik;
 • Informacje dotyczące środowiska Użytkownika: stan włączenia trybu Device Guard (windows); ID urządzenia; zewnętrzny adres IP; unikatowy identyfikator urządzenia; typ systemu operacyjnego (serwer, stacja robocza, kontroler domeny); wersję systemu operacyjnego, numer wersji systemu operacyjnego, numer aktualizacji systemu operacyjnego, wydanie systemu operacyjnego, rozszerzone informacje o wydaniu systemu operacyjnego; wersja pakietu Service Pack dla systemu operacyjnego; rodzinę systemu operacyjnego; typ platformy sprzętowej; dodatkowe informacje o funkcjach systemu operacyjnego; typ urządzenia (laptop, komputer PC, tablet); wersję przeglądarki; data i godzina na urządzeniu użytkownika;
 • Informacje o przetwarzanym obiekcie: sumę kontrolną (MD5) przetwarzanego obiektu; sumę kontrolną (SHA256) przetwarzanego obiektu; suma kontrolna części skanowanego obiektu do szybkiego wykrywania szkodliwego oprogramowania lub legalnego oprogramowania, które może zostać użyte do uszkodzenia komputera lub danych użytkownika; klucz publiczny certyfikatu; odcisk palca certyfikatu cyfrowego przeskanowanego obiektu i algorytm funkcji skrótu; nazwa wykrytego szkodliwego programu lub legalnego oprogramowania, które może zostać użyte do uszkodzenia danych lub urządzenia użytkownika; znacznik czasu wyzwolonego wpisu w antywirusowych bazach danych Oprogramowania; identyfikator wyzwolonego wpisu w antywirusowych bazach danych Oprogramowania; typ wyzwolonego wpisu w antywirusowych bazach danych Oprogramowania; rozmiar przetwarzanego obiektu; nazwa przetwarzanego obiektu; ścieżka do przetwarzanego obiektu; kod katalogu; ID luki wykrytej w ustawieniach oprogramowania; typ sumy kontrolnej przetwarzanego obiektu;
 • Informacje o dostępie do usługi internetowej: przetwarzany adres internetowy; numer portu; adres internetowy źródła żądania usługi sieciowej (odnośnik); adres IPv4 usługi sieciowej, do którego uzyskiwano dostęp; typ certyfikatu;
 • Informacje o licencji i innych umowach: typ umowy prawnej zaakceptowanej przez użytkownika podczas korzystania z Oprogramowania; wersja umowy prawnej zaakceptowanej przez użytkownika podczas korzystania z Oprogramowania; flaga wskazująca, czy użytkownik zaakceptował warunki umowy prawnej podczas korzystania z Oprogramowania; data i godzina zaakceptowania przez użytkownika warunków Umowy podczas korzystania z Oprogramowania; data aktywacji oprogramowania; numer seryjny klucza licencyjnego Oprogramowania; Identyfikator licencji Oprogramowania; ID modelu informacji użytego do dostarczenia licencji dla Oprogramowania; typ użytej licencji dla Oprogramowania; identyfikator licencji dla Oprogramowania; liczba dni do wygaśnięciu licencji dla Oprogramowania; pełna nazwa organizacji partnera, za pośrednictwem której złożono zamówienie na licencję dla Oprogramowania; informacje o wersji testowej Oprogramowania; bieżący stan klucza licencyjnego Oprogramowania; numer zamówienia, w którym zakupiono licencję dla Oprogramowania; identyfikator pozycji w cenniku, której dotyczy zakupiona licencja dla Oprogramowania; numer zamówienia zakupu licencji dla Oprogramowania u partnera; identyfikator kraju partnera, który sprzedał licencję dla Oprogramowania; dane dotyczące licencji umożliwiające identyfikację grupy użytkowników w spółce, która zakupiła licencję, na podstawie uwagi we właściwościach licencji; data i godzina wygaśnięcia licencji dla Oprogramowania; bieżący stan subskrypcji dla Oprogramowania; przyczyna aktualnego/zmiany stanu subskrypcji dla Oprogramowania; typ subskrypcji Oprogramowania; data i godzina wygaśnięcia subskrypcji dla Oprogramowania; dane licencyjne Oprogramowania do identyfikacji grupy użytkowników w oparciu o dodatkowe ustawienia licencji subskrypcyjnej; dane licencyjne Oprogramowania do identyfikacji grupy użytkowników w oparciu o dodatkowe ustawienia licencji subskrypcyjnej; dane licencyjne Oprogramowania do identyfikacji grupy użytkowników w oparciu o dodatkowe ustawienia licencji subskrypcyjnej; liczba dni od momentu aktywacji Oprogramowania; liczba dni od wygaśnięcia klucza licencyjnego Oprogramowania; informacje o błędach aktywacji Oprogramowania; kategoria błędu aktywacji Oprogramowania; kod błędu aktywacji Oprogramowania; zakupione kody aktywacyjne; zestaw identyfikatorów Oprogramowania, które może być aktywowane na urządzeniu użytkownika; kod aktywacyjny oprogramowania; aktualnie używany kod aktywacyjny dla Oprogramowania; nagłówek licencji Oprogramowania; ID regionalnego centrum aktywacji; dat i godzina utworzenia klucza licencyjnego Oprogramowania; typ licencji użytej do aktywowania Oprogramowania; identyfikator zamówienia Oprogramowania;
 • Informacje na temat interakcji z Portalem internetowym: ID konta Portalu internetowego; strona internetowa Portalu internetowego, na którą przekierowuje Oprogramowanie; kraj i region usługi strony Kaspersky Lab, z której pobrano wersję testową Oprogramowania; godzina ostatniej zmiany stanu; wersję protokołu użytego do kontroli ustawień oprogramowania z poziomu Portalu internetowego; stan ochrony urządzenia; stan użycia składników ochrony; stan zadań skanowania; stan zadania aktualizowania baz danych i modułów aplikacji; lista problemów z bezpieczeństwem; zawartość sekcji Zalecenia dla listy problemów; stan licencji używanej przez Oprogramowanie; tryb działania Oprogramowania; informacje o aktualizowaniu baz danych i modułów aplikacji; lista ignorowanych problemów z bezpieczeństwem; identyfikator użytkownika wydany po pomyślnej autoryzacji użytkownika na Portalu internetowym; jednorazowe hasło do automatycznego połączenia Oprogramowania pobranego z konta Portalu internetowego; jednorazowe hasło do rejestracji urządzenia na Portalu internetowym; nazwę komputera w sieci (nazwę domeny); typ urządzenia podłączonego do Portalu internetowego; przyczyna odłączenia od Portalu internetowego; typ tokena; dane niezbędne do otrzymania tokena uwierzytelniania dla sesji;
 • Informacje o aktualizacji lokalnej bazy danych: ID uruchomienia aktualizacji Oprogramowania.

Informacje dodatkowe

 • Informacje o sprzęcie zainstalowanym na komputerze, w tym informacje dotyczące producenta, model i pojemność dysku twardego (HDD), rozmiar pamięci fizycznej i wirtualnej, producent pamięci RAM, producent płyty głównej, producent i nazwa aplikacji BIOS, producent karty wideo oraz rozmiar pamięci RAM, producent i typ karty sieciowej, prędkości przesyłania danych, producent i nazwa monitora, identyfikator instalacji oprogramowania oraz unikatowy identyfikator komputera.
 • Informacje o urządzeniach USB podłączonych do komputera: klasa/model urządzenia USB, producent i nazwa urządzenia oraz data ostatniego podłączenia urządzenia do komputera.
 • Informacje o urządzeniach obsługujących protokół UPnP, w tym nazwa producenta i nazwa urządzenia, a także data ostatniego połączenia.
 • Informacje o obciążeniu systemu, w tym wolna i używana pamięć oraz ilość wolnej przestrzeni na dysku.
 • Informacje o wszystkich zainstalowanych aplikacjach, w tym nazwa i wersja zainstalowanej aplikacji, wersje zainstalowanych aktualizacji, nazwa wydawcy, data instalacji i pełna ścieżka dostępu do folderu instalacyjnego na komputerze, a także konfiguracja (ustawienia) aplikacji (włączając w to przeglądarki).
 • Informacje o wersjach systemu operacyjnego (OS) i pakietach service pack zainstalowanych na komputerze; nazwa komputera w sieci (nazwa lokalna i domenowa); regionalne ustawienia OS (informacje dotyczące strefy czasowej, domyślnego układu klawiatury i języka interfejsu); ustawienia kontroli konta użytkownika; ustawienia zapory sieciowej systemu operacyjnego; ustawienia kontroli rodzicielskiej systemu operacyjnego; ustawienia Windows Update; parametry trybu działania systemu operacyjnego i konta użytkownika.
 • Nazwy i lokalizacji dowolnego pliku na komputerze.
 • Zebrane informacje o aktywności użytkownika na komputerze: czas interakcji użytkownika z komputerem; okres gromadzenia informacji; całkowita liczba zdarzeń w tym okresie, a także informacje o procesach uruchomionych przez użytkownika w systemie; nazwa procesu; całkowita liczba uruchomień procesu całkowitego czasu trwania jego działania; suma kontrolna (CRC64) nazwy konta, z poziomu którego proces został uruchomiony; pełna ścieżka dostępu do pliku procesu; informacje o oprogramowaniu, z którym proces jest skojarzony (nazwa, opis, producent i wersja); całkowita liczba wyświetlania okna oprogramowania oraz całkowity czas trwania jego wyświetlania; parametry statystyczne nazwy okna; nazwa wersji językowej oraz ilość słów w nazwie.
 • Informacje o odwiedzanych stronach internetowych; adres strony internetowej; części domenowe adresów internetowych, które użytkownik wprowadził w pasku adresu przeglądarki lub które użytkownik otworzył z wyników wyszukiwania.

Podstawową funkcją Oprogramowania zgodnie z opisem w Instrukcji użytkownika jest ochrona Użytkownika końcowego przed znanymi zagrożeniami bezpieczeństwa informacji. W celu zapewnienia tych podstawowych funkcjonalności w oprogramowaniu, z którego korzysta Użytkownik, Posiadacz praw musi otrzymywać i przetwarzać następujące informacje:

 • Informacje dotyczące komponentu Anti-Spam: heurystycznie określony adres IP nadawcy w oparciu o otrzymane nagłówki i sesji SMTP; najprawdopodobniej adres IP nadawcy spamu; suma kontrolna przetworzonego obiektu (MD5); sumy kontrolne załączników; określone kategorie treści wiadomości e-mail; adresy internetowe wykryte w przetworzonej wiadomości e-mail; metadane i części przetworzonej wiadomości e-mail, które mają być sprawdzane w usługach Posiadacza praw.
 • Informacje dotyczące środowiska Użytkownika: nazwę sieci bezprzewodowej (Wi-Fi); suma kontrolna (MD5 z solą) adresu MAC punktu dostępowego; suma kontrolna (SHA256 z solą) adresu MAC punktu dostępowego; typ uwierzytelniania sieci Wi-Fi; typ szyfrowania sieci Wi-Fi; identyfikator sieci Wi-Fi oparty na adresie MAC punktu dostępowego; identyfikator sieci Wi-Fi oparty na nazwie sieci Wi-Fi; identyfikator sieci Wi-Fi oparty na nazwie sieci Wi-Fi i adresie MAC punktu dostępowego; siła sygnału Wi-Fi; lista dostępnych sieci Wi-Fi i ich ustawień; ustawienia DHCP (sumy kontrolne lokalnego adresu IP bramki, adresu IP DHCP, adresu IP DNS1, adresu IP DNS2 i maski podsieci); ustawienia DHCP (sumy kontrolne lokalnego adresu bramki: IPv6, DHCP IPv6, DNS1 IPv6, DNS2 IPv6, maski podsieci); adres internetowy usługi wykorzystywanej do uzyskania dostępu do internetu.

Kaspersky chroni otrzymane informacje zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami obowiązującymi w Kaspersky. Dane są przesyłane poprzez szyfrowane kanały.

Aby poprawić wykrywanie nowych zagrożeń bezpieczeństwa i ich źródeł oraz zwiększyć oferowany Użytkownikowi poziom bezpieczeństwa i udoskonalić działanie produktu, Posiadacz praw, za zgodą Użytkownika wyrażoną w Oświadczeniu o Gromadzeniu Danych Sieci Kaspersky Security Network, zostaje upoważniony do otrzymania tych informacji. Użytkownik ma prawo dezaktywować usługę Kaspersky Security Network podczas instalacji. Użytkownik może w każdej chwili aktywować i dezaktywować usługę Kaspersky Security Network w oknie ustawień Oprogramowania.

Użytkownik dodatkowo przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż wszelkie informacje zgromadzone przez Posiadacza praw mogą zostać wykorzystane do śledzenia oraz publikacji raportów o trendach w zakresie zagrożeń według wyłącznego uznania Posiadacza praw.

Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie, aby informacje zbierane przez Oprogramowanie były przesyłane do Posiadacza praw, to nie powinien korzystać z opcji aktywacji i/lub dezaktywacji usługi Kaspersky Security Network.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.