Konfigurowanie trybu wyszukiwania aktualizacji

1 kwietnia 2021

ID 152134

W celu skonfigurowania trybu wyszukiwania aktualizacji dla zainstalowanych aplikacji:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Kliknij przycisk Settings 2019.png.
 3. Wybierz sekcję Ochrona.
 4. Wybierz komponent Aktualizacja oprogramowania.

  Zostanie otwarte okno Ustawienia Aktualizacji oprogramowania.

 5. W sekcji Aktualizacja zaznacz pole Włącz wyszukiwanie aktualizacji aplikacji.
 6. Kliknij odnośnik Ustaw tryb wyszukiwania aktualizacji aby przejść do okna Tryb wyszukiwania aktualizacji.
 7. Z listy rozwijalnej Wyszukiwanie aktualizacji wybierz jedną z następujących opcji:
  • Automatycznie. Jeśli wybierzesz tę opcję, Kaspersky Internet Security przeprowadzi wyszukiwanie aktualizacji aplikacji przynajmniej raz na 24 godziny zgodnie z wewnętrznymi ustawieniami aplikacji.
  • Co minutę / Co godzinę / Codziennie / Co tydzień / Co miesiąc / O określonym czasie. Jeśli wybierzesz jedną z tych opcji, program Kaspersky Internet Security będzie wyszukiwał aktualizacje w oparciu o określony terminarz co do minuty. Jeśli jedna z tych opcji zostanie wybrana, dostępne jest pole Odrocz uruchomienie zadania po starcie aplikacji o N minut.
  • Po uruchomieniu aplikacji. Po uruchomieniu Kaspersky Internet Security, aplikacja uruchomi wyszukiwanie aktualizacji aplikacji po odczekaniu kilku minut wskazanych w polu Uruchom po N minut.
  • Po każdej aktualizacji. Kaspersky Internet Security będzie wyszukiwać aktualizacje aplikacji po pobraniu i zainstalowaniu nowego pakietu aktualizacyjnego dla Kaspersky Internet Security.
 8. Zaznacz pole Jeśli komputer jest wyłączony, uruchom wyszukiwanie aktualizacji następnego dnia, aby rozpocząć wyszukiwanie, gdy komputer jest włączony po pominięciu zaplanowanego wyszukiwania. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, aplikacja uruchomi wyszukiwanie aktualizacji tylko w zaplanowanym czasie, gdy komputer jest włączony.
 9. Zaznacz pole Uruchom wyszukiwanie aktualizacji aplikacji tylko po włączeniu wygaszacza ekranu lub po zablokowaniu komputera aby rozpocząć wyszukiwanie aktualizacji tylko wtedy, gdy nie pracujesz na komputerze i nie zabierasz dodatkowych zasobów komputera podczas pracy. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, aplikacja uruchomi wyszukiwanie aktualizacji w zaplanowanym czasie, niezależnie od tego, czy pracujesz na komputerze.
 10. Aby zapisać ustawienia, kliknij przycisk Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.