Zmienianie ustawień połączeń szyfrowanych

1 kwietnia 2021

ID 157530

Połączenia szyfrowane są nawiązywane po protokołach SSL i TLS. Domyślnie, Kaspersky Internet Security skanuje takie połączenia po żądaniu od składników ochrony, takich jak: Ochrona poczty, Anti-Spam, Bezpieczne pieniądze, Filtr adresów internetowych, Surfowanie incognito, Ochrona WWW i Blokowanie banerów.

W celu zmiany ustawień połączeń szyfrowanych:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Kliknij przycisk Settings 2019.png znajdujący się w dolnej części okna.

  Zostanie otwarte okno Ustawienia.

 3. Przejdź do sekcji Ustawienia sieciowe.
 4. Wybierz akcję, jaka ma zostać wykonana podczas połączenia ze stronami internetowymi przy użyciu połączeń szyfrowanych:
  • Nie skanuj połączeń szyfrowanych. Aplikacja nie skanuje połączeń szyfrowanych.
  • Skanuj połączenia szyfrowane po zgłoszeniach od składników ochrony. Aplikacja skanuje połączenia szyfrowane po żądaniu składnika Filtr adresów internetowych. To działanie jest wybrane domyślnie.
  • Zawsze skanuj połączenia szyfrowane. Aplikacja zawsze skanuje połączenia szyfrowane.
 5. Wybierz akcję, jaka ma zostać wykonana, gdy podczas skanowania połączeń szyfrowanych wystąpią błędy:
  • Ignoruj. Jeśli to działanie jest wybrane, aplikacja zakończy połączenie ze stroną internetową, na której wystąpił błąd skanowania.
  • Pytaj. Jeśli podczas skanowania połączenia szyfrowanego wystąpi problem ze stroną internetową, aplikacja wyświetli powiadomienie, w którym można wybrać następujące działanie:
   • Ignoruj. Aplikacja zakończy połączenie ze stroną internetową, na której wystąpił błąd skanowania.
   • Dodaj domenę do wykluczeń. Aplikacja doda adres strony internetowej do listy wykluczeń. Aplikacja nie skanuje połączeń szyfrowanych na stronach internetowych znajdujących się na liście wykluczeń. Te strony internetowe są wyświetlane w oknie Wykluczenia, które może zostać otwarte po kliknięciu odnośnika Zarządzaj wykluczenia.

   Ta opcja jest wybrana domyślnie.

  • Dodaj domenę do wykluczeń. Aplikacja doda stronę internetową do listy wykluczeń. Aplikacja nie skanuje połączeń szyfrowanych na stronach internetowych znajdujących się na liście wykluczeń. Te strony internetowe są wyświetlane w oknie Wykluczenia, które może zostać otwarte po kliknięciu odnośnika Zarządzaj wykluczenia.
 6. Kliknij Zarządzaj wykluczeniami, aby otworzyć okno Wykluczenia, w którym wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać stronę internetową do listy wykluczeń dla skanowania połączeń szyfrowanych.
  2. W polu Nazwa domeny wprowadź nazwę domenową strony internetowej.
  3. Kliknij przycisk Dodaj.

   Aplikacja nie będzie skanować połączeń szyfrowanych z tymi stronami internetowymi. Należy pamiętać, że dodanie witryny do listy wykluczeń może ograniczyć funkcjonalność skanowania strony internetowej przez składniki ochrony, takie jak Bezpieczne pieniądze, Filtr adresów internetowych, Surfowanie incognito, Ochrona WWW i Blokowanie banerów.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.