Przekazywanie danych zgodnie z Umową licencyjną na terytorium Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Brazylii lub przez mieszkańców Kalifornii

1 kwietnia 2021

ID 175193

Ta sekcja zawiera informacje dotyczące określonych danych, które są dostarczane do Kaspersky, jeśli zainstalowałeś wersję aplikacji, która jest przeznaczona do użycia na terenie Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Brazylii lub przez mieszkańców Kalifornii. Informacje wspomniane w tej sekcji nie zawierają żadnych danych osobowych Użytkownika i są niezbędne do działania Oprogramowania Posiadacza praw, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej.

Użytkownik wyraża zgodę na automatyczne dostarczanie do Kaspersky (podczas korzystania z oprogramowania) następujących informacji w celu zwiększenia jakości ochrony w czasie rzeczywistym, zwiększenia jakości działania oprogramowania oraz wykrywania i naprawy w odpowiednim momencie błędów związanych z mechanizmem instalacji, dezinstalacji i aktualizacji oprogramowania:

  • Informacje o zainstalowanym oprogramowaniu Posiadacza praw; pełna wersja oprogramowania; ID aktualizacji oprogramowania; typ zainstalowanego oprogramowania; stan instalacji/dezinstalacji oprogramowania; kod błędu instalacji; ID oprogramowania; identyfikator rebrandingu oprogramowania; lokalizacja oprogramowania; kod rebrandingu oprogramowania; typ systemu operacyjnego (serwer, stacja robocza, kontroler domeny); typ instalacji (nowa instalacja, aktualizacja); czas trwania instalacji oprogramowania w sekundach; wskaźnik instalacji przerwanej przez użytkownika.
  • Inne informacje: protokół użyty do wymiany danych z KSN.
  • Informacje dotyczące środowiska użytkownika: wskaźnik pokazujący, czy komponent Device Guard (Windows) jest włączony; rodzinę systemu operacyjnego; wersję systemu operacyjnego, numer wersji systemu operacyjnego, numer aktualizacji systemu operacyjnego, wydanie systemu operacyjnego, rozszerzone informacje o wydaniu systemu operacyjnego; typ platformy sprzętowej; dodatkowe informacje o funkcjach systemu operacyjnego; typ urządzenia (laptop, komputer PC, tablet).
  • Informacje o przetwarzanym obiekcie: klucz publiczny certyfikatu; odcisk palca certyfikatu cyfrowego przeskanowanego obiektu i algorytm funkcji skrótu; nazwa wykrytego szkodliwego programu lub legalnego oprogramowania, które może zostać użyte do uszkodzenia urządzenia lub danych użytkownika; znacznik czasu wyzwolonego wpisu w antywirusowych bazach danych oprogramowania; identyfikator wyzwolonego wpisu w antywirusowych bazach danych oprogramowania; typ wyzwolonego wpisu w antywirusowych bazach danych oprogramowania.
  • Informacje o żądaniach usługi sieciowej: przetworzony adres internetowy; adres IP (IPv4) żądanej usługi sieciowej; typ certyfikatu.
  • Informacje o licencji i innych umowach: identyfikator jednostki magazynowej oprogramowania; typ używanej licencji dla oprogramowania; okres ważności licencji na użytkowanie oprogramowania; liczba dni pozostałych, aż do wygaśnięcia licencji na korzystanie z oprogramowania; pełna nazwa organizacji partnera, która otrzymała zamówienie na licencję na korzystanie z oprogramowania.

Aby podnieść jakość ochrony Użytkownika dokonującego płatności w internecie, wyrażasz zgodę na automatyczne udostępnianie stronom internetowym związanym z finansami informacji o nazwie i wersji Oprogramowania oraz ustawieniach konfiguracyjnych Oprogramowania, numerze ID wtyczki Oprogramowania w przeglądarce internetowej używanej do otwierania stron finansowych oraz o numerze ID informującym o użyciu bezpiecznej lub standardowej przeglądarki.

Otrzymane informacje są chronione przez Posiadacza praw zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa i są niezbędne do działania Oprogramowania udostępnionego do korzystania zgodnie z licencją.

Kaspersky może wykorzystać dane statystyczne uzyskane na podstawie otrzymanych informacji do monitorowania trendów związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa komputera i publikowania raportów na ich temat.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.