Dezinstalowanie niekompatybilnych aplikacji

1 kwietnia 2021

ID 189681

W celu usunięcia niekompatybilnych aplikacji:

  1. Otwórz okno główne aplikacji.
  2. Kliknij przycisk Szczegóły dostępny w górnej części okna.

    Zostanie otwarte okno Centrum powiadomień.

  3. W sekcji Zalecenia kliknij przycisk Pokaż w wierszu zawierającym wiadomość o wykrytych niekompatybilnych aplikacjach.

    Spowoduje to otwarcie okna Niekompatybilne oprogramowanie zawierającego listę wykrytych niekompatybilnych aplikacji, które Kaspersky Internet Security może usunąć.

  4. Zaznacz pola obok nazw niekompatybilnych aplikacji, które muszą zostać usunięte, i kliknij Usuń. Kaspersky Internet Security usunie wskazane aplikacje z Twojego komputera. Kaspersky Internet Security usuwa aplikacje przy użyciu odpowiednich narzędzi do usuwania. Podczas procesu dezinstalacji możesz zostać poproszony o wyrażenie zgody na usunięcie lub modyfikację ustawień skojarzonych z dezinstalacją aplikacji.
  5. Jeśli na komputerze wciąż znajdują się niekompatybilne aplikacje, których Kaspersky Internet Security nie usunie, zostanie otwarte okno zawierające listę tych aplikacji. Aby ręcznie usunąć niekompatybilne aplikacje, kliknij Usuń ręcznie. Spowoduje to otwarcie standardowego okna systemu operacyjnego zawierającego listę zainstalowanych aplikacji. Usuń niekompatybilne aplikacje zgodnie z instrukcjami dla systemu operacyjnego.
  6. Po usunięciu niekompatybilnych aplikacji uruchom komputer ponownie.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.