Zmienianie ikony aplikacji w obszarze powiadomień w zależności od stanu aplikacji

1 kwietnia 2021

ID 201669

W celu zmiany ikony aplikacji w obszarze powiadomień w zależności od stanu aplikacji:

  1. Otwórz okno główne aplikacji.
  2. Kliknij przycisk Settings 2019.png znajdujący się w dolnej części okna.

    Zostanie otwarte okno Ustawienia.

  3. Wybierz sekcję Interfejs.
  4. W sekcji Pokaż stan aplikacji w obszarze powiadomień wybierz stan i zaznacz pole.

Jeśli aplikacja przełącza się w stan odpowiadający wybranemu stanowi, ikona aplikacji w obszarze powiadamiania ulegnie zmianie.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.