Instalowanie aplikacji

1 kwietnia 2021

ID 43538

Instalacja Kaspersky Internet Security jest przeprowadzana w trybie interaktywnym przy użyciu Kreatora instalacji i dezinstalacji.

Kreator składa się z szeregu okien (kroków) przełączanych przy pomocy przycisków Wstecz i Dalej. W celu zamknięcia Kreatora po zakończeniu jego działania, kliknij przycisk Gotowe. Aby zatrzymać działanie Kreatora w dowolnym momencie instalacji, zamknij okno Kreatora.

Liczba i kolejność kroków w kreatorze instalacji zależą od regionu, w którym instalujesz aplikację. W niektórych regionach kreator wyświetla monit o zaakceptowanie dodatkowych umów dotyczących przetwarzania danych osobowych i o potwierdzenie ukończenia 16 lat.

Jeśli aplikacja chroni więcej niż jeden komputer (maksymalna liczba komputerów określona w warunkach umowy licencyjnej), należy zainstalować ją w ten sam sposób na wszystkich komputerach.

W celu zainstalowania programu Kaspersky Internet Security:

Uruchom plik z rozszerzeniem .exe znajdujący się na płycie instalacyjnej.

Aplikacja zostanie zainstalowana przy użyciu standardowego Kreatora instalacji i dezinstalacji.

W niektórych regionach płyta instalacyjna nie zawiera pakietu instalacyjnego aplikacji. Płyta instalacyjna zawiera tylko plik automatycznego uruchamiania. Po uruchomieniu tego pliku zostanie otwarte okno pobierania aplikacji.

Instalowanie aplikacji przy użyciu pliku autorun

Aby zainstalować Kaspersky Internet Security, możesz również pobrać pakiet instalacyjny z internetu. W tej sytuacji kreator wyświetli kilka dodatkowych kroków instalacji dla niektórych wersji językowych.

Wraz z aplikacją instalowane są wtyczki dla przeglądarek internetowych zapewniające bezpieczne surfowanie.

Jeśli uruchamiasz aplikacje rejestrujące dźwięk i obraz lub aplikacje do odtwarzania dźwięku i obrazu pierwszy raz od momentu zainstalowania Kaspersky Internet Security, działanie tych aplikacji może zostać przerwane. Jest to wymagane do włączenia funkcji kontrolującej dostęp aplikacji do urządzeń rejestrujących dźwięk. Usługa systemowa odpowiedzialna za kontrolę sprzętu audio zostaje uruchomiona ponownie przy pierwszym uruchomieniu Kaspersky Internet Security.

Program Kaspersky Internet Security jest instalowany wraz z aplikacją Kaspersky VPN Secure Connection przeznaczoną do nawiązywania bezpiecznego połączenia poprzez VPN (Virtual Private Network - Wirtualna Sieć Prywatna). Możesz usunąć Kaspersky VPN Secure Connection oddzielnie od Kaspersky Internet Security. Jeśli w Twoim kraju zabronione jest korzystanie z VPN, aplikacja Kaspersky VPN Secure Connection nie zostanie zainstalowana.

W tej sekcji pomocy

Sprawdzanie dostępności nowszej wersji aplikacji

Uruchamianie instalacji aplikacji

Przeglądanie treści Umowy licencyjnej

Umowa Kaspersky Security Network

Instalowanie aplikacji

Ustawienia zalecane

Finalizowanie instalacji

Aktywowanie aplikacji

Rejestrowanie i nawiązywanie połączenia z My Kaspersky

Finalizowanie procesu aktywacji

Błąd instalacji aplikacji na systemach operacyjnych Windows 7 i Windows Server 2008 R2.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.