Instalowanie aplikacji

1 kwietnia 2021

ID 43556

Przed zainstalowaniem niektórych wersji programu Kaspersky Internet Security, rozpowszechnianych w ramach subskrypcji, należy wprowadzić hasło uzyskane od dostawcy usługi.

Po wprowadzeniu hasła rozpocznie się instalacja aplikacji.

Instalacja programu może zająć trochę czasu. Poczekaj, aż zostanie ona zakończona.

Po zakończeniu instalacji, Kreator instalacji automatycznie przejdzie do następnego kroku.

Sprawdzanie podczas instalacji aplikacji

Podczas instalacji program Kaspersky Internet Security sprawdza komputer. Może to skutkować wykryciem następujących problemów:

 • Niezgodność systemu operacyjnego z wymaganiami programowymi. Podczas instalacji Kreator sprawdza, czy:
  • System operacyjny i zainstalowany pakiet Service Pack spełniają wymagania instalacji
  • Dostępne są wszystkie niezbędne aplikacje
  • Na dysku jest wystarczająca ilość wolnego miejsca, aby zainstalować aplikację
  • Użytkownik instalujący aplikację posiada uprawnienia administratora

  Jeżeli program ustali, że któreś z wymagań nie jest spełnione, wyświetlony zostanie stosowny komunikat.

 • Obecność na komputerze niekompatybilnego oprogramowania. Jeśli wykryto niekompatybilne aplikacje, zostaną one wyświetlone na ekranie i zasugerowane zostanie ich usunięcie. Zalecane jest ręczne usunięcie każdej aplikacji, której Kaspersky Internet Security nie może usunąć automatycznie. Po usunięciu niekompatybilnych aplikacji będziesz musiał ponownie uruchomić komputer w celu kontynuowania instalacji programu Kaspersky Internet Security.

Instalowanie Kaspersky Password Manager

Przed zakończeniem instalacji, Kaspersky Internet Security także wyświetli monit o zainstalowanie Kaspersky Password Manager w celu ochrony haseł. Instalacja Kaspersky Password Manager może być kontynuowana po zakończeniu instalacji Kaspersky Internet Security, nie jest wyświetlany oddzielny komunikat o zakończeniu instalacji Kaspersky Password Manager.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.