Informacje o ochronie danych wprowadzanych z klawiatury fizycznej

1 kwietnia 2021

ID 70745

Ochrona danych wprowadzanych z klawiatury fizycznej pozwala uniknąć przechwycenia danych wprowadzanych na stronach internetowych z poziomu klawiatury fizycznej. Aby włączyć ochronę danych wprowadzanych z klawiatury, w przeglądarce należy aktywować rozszerzenie Kaspersky Protection. Można skonfigurować ochronę danych wprowadzanych z klawiatury fizycznej na różnych stronach internetowych. Po skonfigurowaniu Bezpiecznego wprowadzania danych z klawiatury, obok pola, na którym umieszczono kursor, zostanie wyświetlony komunikat o włączeniu Bezpiecznego wprowadzania danych z klawiatury. Domyślnie, Bezpieczne wprowadzanie danych z klawiatury jest włączone dla wszystkich kategorii stron internetowych, za wyjątkiem kategorii „Komunikacja przez internet”.

Bezpieczne wprowadzanie z klawiatury posiada następujące ograniczenia:

 • Bezpieczne wprowadzanie z klawiatury jest dostępne tylko dla przeglądarek: Microsoft Edge oparty na Chromium, Mozilla Firefox i Google Chrome. Jeśli pracujesz w innych przeglądarkach, dane wprowadzane z klawiatury fizycznej nie będą chronione przed przechwytywaniem.
 • Bezpieczne wprowadzanie z klawiatury nie działa w przeglądarkach uruchomionych w Sandboxie.
 • Ochrona danych wprowadzanych z klawiatury fizycznej nie zabezpieczy danych osobistych w przypadku włamania się na stronę, która wymaga wprowadzenia takich danych, ponieważ w takiej sytuacji informacje zostaną zdobyte bezpośrednio przez intruzów.

Podana lista opisuje główne ograniczenia w funkcji ochrony wprowadzania danych. Pełna lista ograniczeń jest dostępna w artykule na stronie pomocy technicznej Kaspersky.

Ograniczenia Bezpiecznego wprowadzania danych

Bezpieczne wprowadzanie danych w Kaspersky Internet Security posiada następujące ograniczenia:

 • Ochrona działa tylko w następujących przeglądarkach: Microsoft Edge w oparciu o Chromium, Mozilla Firefox, Mozilla Firefox ESR i Google Chrome, gdy rozszerzenie Kaspersky Protection jest instalowane i włączone.
 • Ochrona działa tylko dla stron, które spełniają następujące warunki:
  • Strona to lista adresów URL lub kategorii stron, które wymagają Bezpiecznego wprowadzania z klawiatury.
  • Strona jest otwarta w Bezpiecznej przeglądarce.
  • Strona nie znajduje się na liście wykluczonych adresów URL.
  • Strona zawiera pole do wprowadzenia hasła; w tym samym czasie pole obok kategorii „Pola wprowadzania haseł na wszystkich stronach internetowych” powinno być zaznaczone w ustawieniach aplikacji.
  • Aby sprawdzić, czy pole jest zaznaczone, przejdź do Dodatkowe → Bezpieczne wprowadzanie danych. W sekcji Bezpieczne wprowadzanie z klawiatury kliknij Edytuj kategorie.
 • Ochrona działa tylko dla pól, które spełniają następujące warunki:
  • W polu wejściowym można wpisać jedną linijkę tekstu i jest ograniczone znacznikiem <input> języka HTML.
  • Pole wejściowe nie jest ukryte: Wartość atrybutu type nie jest równa ukrytej, a w stylach CSS pole wejściowe nie jest ustawione na none.
  • Pola wejściowe nie są polami typów submit, radio, checkbox, button, lub image.
  • Pole wejściowe nie powinno być tylko do odczytu (readOnly).
  • Pole wejściowe powinno być gotowe do wprowadzenia danych (funkcja podglądu).
  • Jeśli pole posiada atrybut o maksymalnej długości (maxlength), minimalna liczba znaków, które mogą zostać wprowadzone, powinna być większa niż trzy.
 • Ochrona nie działa w następujących przypadkach:
  • Dane są wprowadzane przy użyciu technologii IME.
  • Pole wejściowe nie jest polem, w które można wpisać hasło.

W czasie po instalacji Kaspersky Internet Security, ale przed ponownym uruchomieniem komputera po raz pierwszy, aplikacja nie będzie przechwytywała pierwszego znaku wprowadzonego przez użytkownika (w dowolnej aplikacji).

Jeśli masz jakiekolwiek problemy, wyślij zgłoszenie ze szczegółowym opisem problemu do pomocy technicznej za pośrednictwem My Kaspersky.

Więcej informacji dotyczących pracy z My Kaspersky można znaleźć w pomocy.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.