Blokowanie niechcianych wiadomości pocztowych (spamu)

1 kwietnia 2021

ID 70766

Jeżeli otrzymujesz dużą ilość niechcianej poczty (spamu), zalecane jest włączenie komponentu Anti-Spam i ustawienie Zalecanego poziomu ochrony.

W celu włączenia modułu Anti-Spam i ustawienia Zalecanego poziomu ochrony:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Kliknij przycisk Settings 2019.png znajdujący się w dolnej części okna.

  Zostanie otwarte okno Ustawienia.

 3. Wybierz sekcję Ochrona.
 4. Wybierz moduł Anti-Spam.

  Okno będzie wyświetlać ustawienia modułu Anti-Spam.

 5. Włącz Anti-Spam, używając przełącznika.
 6. W sekcji Poziom ochrony upewnij się, że ustawiony jest Zalecany poziom ochrony.

Komponent Anti-Spam posiada następujące ograniczenia:

 • Moduł Anti-Spam może analizować tylko te wiadomości, które całe zostały pobrane z serwera pocztowego, niezależnie od użytego protokołu.
 • Komponent Anti-Spam nie sprawdza wiadomości przesyłanych przy użyciu protokołu MAPI.

Komponent Anti-Spam jest wyłączony podczas aktualizacji do najnowszej wersji aplikacji. Możesz go włączyć ręcznie.

W niektórych wersjach aplikacji, aby włączyć komponent Anti-Spam, należy zaakceptować warunki Oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych dla modułu Anti-Spam.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.